Kennisupdate Goldratt’s Analysemethoden

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Verschillende boeken van Eli Goldratt laten frisse en haarscherpe analysen zien van veel voorkomende problemen in bedrijven. Zijn gedachtegoed omvat oplossingen voor problemen in de logistiek, productie, assemblage, marketing, projectmanagement, strategie, accounting, en ga zo maar door.

 Naast zijn theory of constraints (TOC) heeft Eli Goldratt analysetechnieken achtergelaten waarmee je de kern van een probleem kunt achterhalen. Voorbeelden zijn de evaporating clouds, de current reality tree en de transition tree.

De ontwikkeling van dergelijke instrumenten was het gevolg van de volgende onderzoeksvragen die Eli Goldratt zichzelf had gesteld:

 • Welk denkproces hanteer je om de echte knelpunten te achterhalen, ook de onzichtbare?
 • Welke methode garandeert dat veranderingen ook echte verbeteringen zijn?

Er zijn natuurlijk allerlei (statistische) technieken beschikbaar om harde data te ordenen tot correlaties en causale verbanden, of die subjectieve zaken prioriteren, maar geen enkele methode integreert beide facetten. Goldratt had behoefte om intuïties en emoties beter onder woorden te kunnen brengen en de daaraan gerelateerde veronderstellingen rigoureus te toetsen. Zodoende kunnen we de patronen in de werkelijkheid beter leren begrijpen.

Goldratt kijkt naar het geheel en analyseert op systeemniveau. Juist in de afstemming tussen delen van het geheel wordt de performance van het geheel bepaald. Hij heeft een methode ontwikkeld die de hefbomen in sociale systemen vaststelt, waardoor de meest impactvolle interventies geselecteerd kunnen worden. Als je dingen wilt verbeteren – ongewenste bijwerkingen wilt corrigeren – is het zaak de gemeenschappelijke oorzaak te vinden, de wortel van het probleem. Door daar je aandacht op te richten kun je impact creëren.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een complex vraagstukken tot op de kern analyseren
 • Je wilt nagaan hoe je een duurzame oplossing genereert voor een complex vraagstuk.
 • Kortom, je wilt je analytisch vermogen een boost geven.

Praktische informatie over deze opleiding

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van

 • Goldratt’s analysenmethoden.

 

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • complexe uitdagingen terugbrengen tot de essentiële factoren
 • de noodzakelijke en voldoende voorwaarden, alsmede oorzaak- en gevolgrelaties benoemen van complexe sociale systemen
 • de analyse visueel weergeven in logische schema’s.

 

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • Goldratt’s analysemethoden toe te passen als uitwerking van een probleemanalyse
 • (schijnbare) tegenstellingen in probleemsituaties te herkennen, te analyseren en doorgronden
 • op zoek te gaan naar de benodigde informatie om een redenering kloppend te maken
 • adequate oplossingen te bepalen voor complexe vraagstukken en de benodigde verbeteraanpak te ontwerpen.

 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan met gebruikmaking van Goldratt’s analysemethoden 

 • een bedrijfskundige diagnose stellen 
 • een verandertraject ontwerpen
 • bovenstaande schriftelijk rapporteren.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Studiebegeleiding of Praktijkadvies

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 6 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport met een veranderaanpak.

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 3 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over complexe vraagstukken in je organisatie. Als de mogelijkheden dit toelaten (Corona, aantal deelnemers) zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Inhoud van de kennisupdate

De update is gebaseerd op de befaamde, door Goldratt ontwikkelde ‘Jonah course’, om mensen te trainen in het toepassen van zijn thinkings systems. In opeenvolgende lessen worden verschillende stappen doorlopen om uiteindelijk op de kern van het probleem uit te komen, de meest kernachtige interventie te bepalen en een passende veranderaanpak vast te stellen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalJe brengt je eigen casus in.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • BoekJe ontvangt een boek van Goldratt naar keuze.