Kennisupdate Performance management

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Prestatie- of performancemanagement (PM) omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat doelen op effectieve en efficiënte wijze worden behaald. Prestatiemanagement concentreert zich op de prestaties van de gehele organisatie, afdelingen, productieprocessen en individuele medewerkers.

Performance management is gericht op het implementeren en evalueren van strategische doelstellingen en legt een relatie tussen het gewenste resultaat van de organisatie en de benodigde aanpak, gedrag, cultuur en de individuele bereidheid om dat resultaat te behalen.
 Tegelijk word performance management – of policy deployment – ook in het fasegewijze perspectief van de Cubrix gebracht.

De kennisupdate omvat de relevante gedeelten uit het vakgebied van Organizational behavior en de drie drie ontwikkelniveau’s van performance management:

  1. De bureaucratische benadering (technocratisch, hiërarchisch)
  2. De rationele benadering (voortdurend incrementeel verbeteren en de proces-optimalisatie gebaseerd op Goldratt’s Theory of Constraints (TOC)
  3. De professionele benadering (verbindend, integrerend)

Het thema integreert veel andere domeinen en verbindt gedrag aan prestaties, ambities aan resultaten, processen aan klantwaarden, verspilling aan efficiency, kwaliteit aan vakmanschap en besturing aan effectiviteit.
Het laat zien hoe je eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij mensen kunt creëren, waardoor elk individu bereid en in staat is om zijn eigen prestatie te meten en continu te verbeteren.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt processen analyseren en verbeteren.
 • Je wilt een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen om de strategie van je organisatie te helpen realiseren. .
 • Je wilt inzicht in de fasegewijze en geïntegreerde ontwikkeling van performance management.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor jezelf, je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • de geschiedenis van het vakgebied ‘gedrag in organisaties’ (organizational behavior)
 • de fasegewijze en geïntegreerde ontwikkeling van performance management (policy deployment; Spiral Dynamics Integral; Cubrix)
 • op basis van een gegeven strategie de kringloop van planning, uitvoering, beoordeling en bijsturing (pdca).

Vaardigheden

De deelnemer is in staat 

 • performance management te positioneren in het brede domein van de bedrijfskunde
 • procesmanagement, kwaliteitsmanagement, lean thinking en strategie te verbinden zodat dat de voortgang van organisatiedoelstellingen beoordeeld kan worden.
 • bestaande werkpraktijken te analyseren en te evalueren op effectiviteit en efficiency.

Professionele attitude

De student toont een positief kritische houding door zelfstandig 

 • processen vanuit het operationeel perspectief te evalueren.
 • advies te formuleren op het gebied van prestatiemanagement vanuit operationeel perspectief
 • informatie te vergaren bij de naasthogere in functie bij het leerbedrijf, dan wel de stagebegeleider in het stagebedrijf, over de aanpak van performance management.

Beroepsmatig handelen

De deelnemer kan

 • (facetten van) een strategie-implementatie analyseren en beschrijven en nagaan hoe in diens organisatie gedrag, attitude en cultuur aan prestaties gekoppeld zijn.
 • processen evalueren op aspecten van performance management
 • de uitvoering van werkzaamheden kritisch beoordelen in het licht van performance management.

Studiekosten

Kosten kennis update (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en advies  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde en dus ook voor performance management. De fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering geeft je een grote voorsprong om de prestaties van je team en organisatie te helpen verbeteren.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegang kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalJe breng een eigen casus in.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.