Kennisupdate Besluitvorming in verschillende organisatievormen

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Complexe ontwikkelingen dagen steeds meer organisaties uit hun verticale sturing te transformeren naar vormen van zelforganisatie en samensturing.

Besluitvorming in professionele organisaties
De toenemende complexiteit van recente ontwikkelingen dagen steeds meer organisaties uit hun verticale sturing te transformeren naar vormen van zelforganisatie en samensturing.

Besluitvorming kan op verschillende wijze worden georganiseerd, passend in de betreffende context.
Organisaties die zijn ingericht op macht en beheersing worden top-down bestuurd, gebaseerd op keuzen die in de top zijn gemaakt. Door het toenemend belang van afstemming met verschillende stakeholders vinden meer horizontale vormen van communicatie plaats en worden meer partijen betrokken in de besluitvorming. Hoe kun je dit werkbaar en effectief houden en gericht op de gemeenschappelijke doelstellingen?

De kennisupdate start met een overzicht van diverse traditionele besluitsvormingsmethoden en is met name gericht op moderne vormen van besluitvorming, passend in het moderne paradigma van communicatieve zelfsturing. Voorbeelden zijn het waarderend onderzoek (appreciative inquiry), sociocratie, deep democracy en holacracy.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt meer inzicht in de rol, betekenis en diverse vormen van besluitvorming.
 • Je wilt meer inzicht in de voor- en nadelen van de besluitvormingsprocessen in verschillende contexten en situaties.
 • Je wilt de besluitvormingsprocessen verbeteren binnen je team en/of organisatie.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • strategie, communicatie  en besluitvorming
 • contextueel  georiënteerde vormen van besluitvorming, m.n. communicatieve zelfsturing, cq besluitvorming in professionele organisaties
 • stakeholderdialoog en strategieontwikkeling

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • op basis van gevorderde kennis een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking op te stellen op het gebied van besluitvorming in de eigen werkpraktijk
 • de effectiviteit van verschillende besluitvormingsprocessen in passende contexten en situaties analyseren en evalueren
 • in de context van strijdige belangen en diverse werkpraktijken een beleidsnota, inclusief professionele reflecties schrijven.

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • diverse besluitvormingsmethoden te bestuderen en diens toepasbaarheid beoordelen voor de eigen werkomgeving
 • eigen besluitvormingspraktijken te evalueren en aangeven hoe de effectiviteit kan verbeteren. 
 • stakeholderoverleg ontwerpen waarin naast bedrijfsdoelstellingen ook onderliggende ethische beginselen en – indien relevant – ecologische effecten besproken kunnen worden.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een probleemstelling ontwerpen/een diagnose stellen over besluitvormingsprocessen in de eigen organisatie
 • het actuele besluitvormingsbeleid evalueren en bediscussiëren in het licht van waarnemingen en literatuur.
 • beleidsvoorstel of ontwerpvoorstel betreffende de besluitvorming van de organisatie opstellen

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma
SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Zodoende zijn ook besluitvormingsprocessen op een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering te analyseren. en zonodig te verbeteren

Aan de hand van de Cubrix volgt een tour de horizon langs verschillende methoden van besluitvormingen met name die van moderne organisaties.
Support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.