Kennisupdate Communicatie: theorie en praktijk

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren (wiki). Het Latijnse woord communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”.

Communicatie: theorie en praktijk

Communicatie is behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact. Er wordt immers betekenis overgedragen en informatie met elkaar gedeeld. Dit gebeurt door middel van geluid (zoals bij spraak en toon) en vorm (zoals beeld, symboliek en tekst). Het contact omvat ook handelingen want door gedrag worden eindeloos veel betekenissen kenbaar gemaakt.

Paul Watzlawick, één van ’s werelds bekendste communicatiewetenschappers, formuleerde vijf axioma’s (niet bewezen, maar algemeen aanvaarde beweringen) om dit complexe proces te begrijpen:

 1. Het is onmogelijk om niét te communiceren: alle gedrag is communicatie, ook wie onverschillig is of elke betrokkenheid ontkent, bedrijft hiermee communicatie (wegkijken, niets terugzeggen).
 2. Elke communicatie omvat een inhouds- en een betrekkingsniveau: wat er overkomt wordt beïnvloed door de relatie.
 3. Elke communicatie is afhankelijk van de interpretatie van gebeurtenissen: als partijen oorzaak en gevolg van elkaars interactie verschillend uitleggen (“Nee, jíj begon ermee”).
 4. Mensen communiceren zowel digitaal (via cijfers, letters, woorden en taal), maar ook analoog (zoals via toonzetting, stijl en gebaren).
 5. Elke communicatie is symmetrisch of complementair (aanvullend): men is uit op gelijkheid of men benadrukt juist verschillen (machtsverschil).

 

Vervolgens weten we dat ieder waardesysteem de vorm en aard van communicatie beïnvloedt. 

De narratieve tradities van paars; de directieven, commando’s en onderhandelingsstrategieën van rood; de blauwe vergaderstijl en de notariële vastlegging van afspraken; het debatteren en discussiëren van oranje; de dialoog, het waarderend onderzoeken en het ‘geweldloos’ communiceren van groen; het zuiver communiceren van geel en het ‘zeggen wat gehoord moet worden’ van turkooise. Al deze vormen worden beoefend en geanalyseerd.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een modern bedrijfskundig perspectief ontwikkelen op communiceren.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt de invloed van waardesystemen op communicatie doorgronden.
 • Je wilt de effectiviteit van communicatie verbeteren.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van 

 • communicatie, communicatievormen en communicatievaardigheden
 • de wijze waarop het voorgaande samenhangt met waardesystemen, organisatievormen en organisatiestadia.
 • de wijze waarop het voorgaande samenhangt met de andere bedrijfskundige domeinen van het GEM (relatie met leiderschap, strategie, etc.).


Vaardigheden
De deelnemer kan op basis van gespecialiseerde kennis 

 • bedrijfskundige gevolgtrekkingen opstellen op het gebied van communicatiestijlen in de actuele, dan wel in een gegeven context
 • specifieke, adequate communicatiestijlen en -vaardigheden toe- en/of aanpassen om de effectiviteit van communicatie te vergroten, bij zichzelf en bij anderen, ten einde in de context van weerstand of van strijdige belangen schriftelijk of mondeling tegenstellingen te overbruggen en/of te overtuigen
 • de rol van communicatie evalueren in besluitvormingsvraagstukken.

 

Professionele attitude
De deelnemer is opmerkzaam op

 • de voor- en nadelen van de communicatievormen in verschillende contexten en situaties
 • de rol van communicatie in de kwaliteit van werkpraktijken.

 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een diagnose stellen op het gebied van de effectiviteit van de communicatie in specifieke contexten en situaties
 • communicatiepraktijken analyseren, ontwerpen om anderen te doen participeren, overtuigen of om besluitvorming te ondersteunen.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Studiebegeleiding of Praktijkadvies

De deelnemer kiest voor een studiebegeleidingstraject of een adviestraject.

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport met een veranderaanpak.

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 3 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete vraagstukken in je organisatie. 

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Daardoor wordt ook de rol en betekenis van communicatie vanuit een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifiek perspectief benaderd. 

Support is beschikbaar voor duiding en analyse van de communicatiepatronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemers brengen eigen casussen in. Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.