Kennisupdate Dienend leiderschap (Fit, Grip & Impact)

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het richten (bepalen van doelstellingen), inrichten (bepalen van werkwijzen) en verrichten (de oplevering van de beoogde performance) van een team, afdeling of organisatie.

Dienend leiderschap.
De term Servant leadership is bedacht door Greenleaf (1990) en wordt tegenwoordig bijvoorbeeld aanbevolen door Barack Obama. Centraal in de module staat Inge Nuijten’s promotieonderzoek. In haar Boek “Echte leiders dienen” analyseert en beschrijft zij de wetenschappelijke grondslagen van het begrip en toont zij overtuigend aan dat dienend leiderschap een nuchtere en effectieve vorm van leiderschap is.
Onderzoek en ervaringen in de praktijk geven aan dat dienend leiderschap bijdraagt aan een goede werksfeer, een betere performance, ‘gedragen’ veranderingen en een meer synergie in de samenwerking tussen afdelingen en het onderling afstemmen van processen.

Dienend leidinggeven past professionele organisaties omdat aandacht is voor de leer- en ontwikkelvragen van de professionals en voor het organiseren van omstandigheden en voorwaarden waardoor professionals optimaal kunnen functioneren, in het licht van de beoogde doelstellingen.

Fit, Grip en Impact – besturen in onzekere tijden 
Los van de missie en ambities dient een organisatie drie kernthema’s te optimaliseren – fit, grip en impact- om effectief te besturen in onzekere tijden. Ten eerste dient een organisatie aan te sluiten op de complexiteit van haar externe omgeving, waardoor het ‘toekomst-vast’ of fit for the future kan opereren. Immers, als onzekerheid en dynamiek voortdurend toenemen dan zal de organisatie voldoende flexibel en veerkrachtig moeten zijn om adequaat op veranderingen te kunnen reageren.
Dit is echter nog geen garantie dat de organisatie optimaal presteert. Het besturingsproces behoort directies voldoende grip op te leveren. Door de veranderende context zijn de traditionele methoden om grip te krijgen, zoals dwang, procedurele controle en verleiding onvoldoende. Wat werkt wel? Hoe kunnen directies meer ruimte geven aan professionals en toch grip behouden op de besturing van de organisatie?

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een modern bedrijfskundig perspectief op leiderschap ontwikkelen.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt inzicht in de specifieke kwaliteiten van dienend leiderschap.
 • Je wilt weten hoe je effectief leiding kunt geven in complexe organisaties.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor jezelf, je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze opleiding

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van 

 • leiderschapstheorieën ten behoeve van professionele organisaties (complexe organisatie- vormen)
 • complexe besturende processen (m.n. het ontwikkelen van bestuurlijke grip en bestuurlijke effectiviteit in het toekomstvast maken van een bedrijf (fit)
 • de rol en toegevoegde waarde van leiderschap in een organisatiesysteem, passend in diens context, situatie en persoonlijke kwaliteiten.


Vaardigheden
De deelnemer kan

 • de kwaliteiten van dienend leiderschap herkennen en duiden
 • de meest adequate leiderschapsstijl in een specifieke context en situatie bepalen en evalueren
 • door middel van een dialoog, observaties en/of onderzoek data in het eigen bedrijf of leerbedrijf verzamelen om conclusies te trekken over de effectiviteit van leiderschap in de staande praktijk
 • de manifestaties van de bestuurlijke verantwoordelijkheden fit, grip en impact herkennen en duiden en daarop reflecteren.

 

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • oog te hebben voor de toepassing van leiderschapstheorieën voor de optimalisering van de bedrijfsvoering
 • tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van fit, grip en impact en daarover – zo mogelijk – in dialoog te gaan met leidinggevenden
 • het leidinggevend handelen van anderen te toetsen aan ethische beginselen en impact op de organisatie
 • te reflecteren op de bestuurlijke kwaliteiten inzake de thema’s fit, grip en impact. 

 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan een

 • diagnose stellen op het gebied van leiderschapsstijlen
 • leiderschapsstijlen in werkpraktijken evalueren en weergeven in een onderzoeksverslag.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Studiebegeleiding of praktijkadvies

De deelnemer kiest voor een studiebegeleidingstraject of een adviestraject.

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport met een veranderaanpak.

 

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 3 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete leiderschapsvraagstukken in je organisatie. 

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Daardoor wordt nu ook leiderschap vanuit een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering bestudeerd en beoefend. 

SDO biedt een ondersteunend instrument voor een verdiepende analyse en support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemers brengen eigen casussen in. Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het leiderschaps analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteiten van dienend leiderschap.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.