Kennisupdate Externe analyse en complexiteit

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Een organisatie is afgestemd op zijn omgeving en levert waarde met diens producten en diensten of houdt op te bestaan. Een organisatie is immers een open systeem en ondervindt dus voortdurend invloed vanuit haar context – het relevante marktgebied en de directe omgeving – waarop het een passend antwoord op moet geven.

Externe oriëntatie en complexiteit

Ontwikkelingen in de externe omgeving van een organisatie kunnen kansrijk of bedreigend zijn en impact hebben op de effectiviteit van die organisatie. Voor commerciële bedrijven is met name de omzet en winstgevendheid mede-afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving.

De crux is echter dat de belangrijkste uitdagingen van de organisatie – en met name het niveau van de complexiteit ervan – bepalend zijn voor de benodigde kwaliteiten, de organisatie-inrichting en daaraan gerelateerde werkwijzen. Uitgaande van de complexiteit van de omgeving blijkt de ene organisatievorm geschikter dan de andere.

In deze module staat het leren kijken naar de externe omgeving en het ontdekken van de relevante trends en ontwikkelingen centraal. Dit start met een krachtenanalyse: wie zijn je stakeholders? En wie bepaalt wat?
Welke situaties doen zich voor, welke (evolutionaire) processen zijn actief en welke ontwikkelingen in de omgeving van jullie organisatie zijn relevant?

Uiteindelijk beoordeel je het niveau van complexiteit van de geïnventariseerde ontwikkelingen en uitdagingen. Je hanteert daarbij de VUCA-factoren. In welke mate zijn deze trends en ontwikkeling Volatiel (beweeglijk, dynamisch), Onzeker (onvoorspelbaar), Connected (onderling verbonden en afhankelijk) en Ambigue (onduidelijk, meerduidig).
Aan de hand van de complexiteitsmatrix kun je de mate van complexiteit aflezen en vaststellen welke mate van flexibiliteit van de organisatie gewenst is. Dit is een belangrijk referentiepunt voor de inrichting en aanpak van je organisatie. 

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een modern bedrijfskundig perspectief ontwikkelen.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt beter kunnen inspelen op externe trends en ontwikkelingen.
 • Je wilt weten hoe de organisatie adequaat kan aansluiten op externe uitdagingen.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor jezelf, je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • agency & communion’, als de vormende krachten van de organisatiestrategie
 • evolutionaire processen en exponentiële ontwikkeling
 • bedrijfskundige methoden om de externe analyses uit te voeren in de huidige ‘VUCA-wereld’.
 • het vaststellen van de mate van complexiteit van de aangetroffen externe kansen en uitdagingen.

 

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • contextsensitiviteit toepassen en de relevante omgeving (context) van een organisatie benoemen 
 • contextuele en situationele factoren in de relevante externe omgeving – voor zover die invloed uitoefenen op de organisatie – benoemen en analyseren 
 • de meest relevante trends en ontwikkelingen inventariseren en duiden als kansrijk of bedreigend.
 • de complexiteit van de belangrijkste uitdagingen kwalificeren en zodoende het referentiepunt bepalen voor de FIT van de organisatie.

 

Professionele attitude
De deelnemer toont een positief kritische houding door zelfstandig 

 • de omgeving te scannen op uitdagingen die de bedrijfsvoering beïnvloeden
 • de uitdagingen te duiden op complexiteit, daarbij inzoomend op de kenmerken volatiliteit, onzekerheid, connectiviteit en ambiguïteit
 • te duiden welke ‘ontwikkelingsgolf’ dominant is.

 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan 

 • de FIT als referentiepunt voor de ontwikkeling van een organisatie vaststellen
 • een omgevingsanalyse schriftelijk weergeven.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Zodoende ontstond een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering.

Door nu de externe omgeving te analyseren ontstaat input voor strategieontwikkeling en een belangrijk referentiepunt waarop de inrichting van de organisatie en de werkwijzen op afgestemd kunnen worden

Support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalSDO leermateriaal is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector. Deelnemers kunnen hun eigen casusmateriaal inbrengen.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.