Kennisupdate Innovatiestrategieën

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Om op de lange termijn succesvol te blijven is wendbaarheid en veerkracht alleen niet voldoende. Als organisatie moet je blijven innoveren: met nieuwe producten en diensten, verbeterde processen, sociale innovaties en uiteindelijk – het meest complex – het genereren van doorbraken en systeeminnovaties kun je concurrenten voorblijven en aansluiten op de behoeften in de markt.

Innovatiestrategieën
Gijs van Wulfen gaf in diens managementboek van het jaar 2017, ‘Het Innovatiedoolhof’, aan dat innovators – overal ter wereld – dezelfde obstakels tegenkomen. Van Wulfen ontdekte in ruim vijftig innovatieprojecten hoe je de chaotische start van innovatie kunt structureren. En welke tien essentiële activiteiten je in welke volgorde moet uitvoeren om succesvol het innovatiedoolhof te doorlopen.

Vanuit vier logische startpunten lopen er heldere routes naar een succesvolle businesscase voor nieuwe producten, diensten en businessmodellen:
1. De Idee-route: je hebt een idee, wat nu?
2. De Technologie-route: je hebt een nieuwe technologie, wat nu?
3. De Klantknelpunt-route: je hebt een klantprobleem ontdekt, wat nu?
4. De Noodzaak-route: je moet innoveren, wat nu?

Via deze innovatieroutes leer je essentiële vragen te beantwoorden voor een succesvolle start van innovatie, zoals: Hoe weet ik of de klant erop zit te wachten? Of het maakbaar is? Of het rendabel is?

Maar ook: in welke context ben je actief en welke werkwijze kleurt de innovatiepraktijken?

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt de groeikracht, veerkracht en innovatievermogen van je organisatie vergroten.
 • Je wilt het traject van een goed idee naar een succesvolle innovatie doorgronden zodat de kans op succes groter wordt.
 • Je wilt inzicht in de diverse typen innovaties, gerelateerd aan de opeenvolgende waardesystemen.
 • Je wilt de performance van het innovatiebeleid verbeteren.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gespecialiseerd kennis op het gebied van 

 • innovatiestrategieën, gerelateerd aan de opeenvolgende waardesystemen
 • innovatietrajecten, en de diverse stadia die daarin kunnen worden onderscheiden.

Vaardigheden
De deelnemer kan op basis van gespecialiseerde kennis 

 • innovatiepraktijken analyseren, duiden en evalueren
 • innovatietrajecten ontwerpen, cq een programma van eisen opstellen die voor een traject kan worden ingezet.

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • een innovatiesysteem te ontrafelen en de rol en betekenis van de diverse spelers te doorgronden
 • bevindingen en reflecties  ter bevordering van het innovatiebeleid schriftelijk te verwerken.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een probleemstelling ontwikkelen aangaande de innovatiestrategie van het eigen bedrijf dan wel het stagebedrijf
 • de innovatiestrategie evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op maatschappelijke waardecreatie.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,-

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma
SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Ook het innovatiebeleid wordt vanuit een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering bestudeerd. 

Vanuit het motto ‘stilstaan is achteruitgang’ en de realiteit dat waardecreatie voor stakeholders in een veranderende wereld telkens weer om vernieuwing vraagt, moeten organisatie blijven innoveren om op de lange termijn succesvol te blijven. Aanpassen aan veranderingen vergt meer dan wendbaarheid en veerkracht alleen. Uiteindelijk is vernieuwing nodig: nieuwe producten en diensten, nieuwe processen die deze sneller, beter en goedkoper zijn en slimmere werkwijzen en organisatievormen.

De innovatie kan zich ook richten op het kunnen realiseren van eigen ambities en doelstellingen – al dan niet gedwongen door concurrenten of machtsverschuivingen in de productieketen (zie vijfkrachtenmodel van Porter).  Voorbeelden van interne ambities zijn het realiseren van een (hogere) omzet, winst of productiviteit. Of zoals bijvoorbeeld 3M die een innovatiestrategie de kern van haar bedrijf maakte met als doelstelling dat 20% van haar omzet afkomstig is van productinnovaties van korter dan drie jaar geleden.

Een belangrijke veroorzaker van innovaties is de overheid. Deze kan de wet- en regelgeving aanscherpen waarop organisaties moeten reageren; belasting principes wijzigen (zoals de ‘vervuiler betaalt’); beleidsambities introduceren (NL circulair in 2050 en Programma Aardgasvrije Wijken); via openbare tenders haar vraag en eisen aanscherpen waardoor innovatieve bedrijven eerder aan bod komen en het kan Research & Development in zogenaamde topsectoren stimuleren, met name technologische ontwikkelingen in de pre-competitieve fase.

Dit alles en veel meer komt aan de orde in deze kennisupdate!

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.