Kennisupdate Organisatieanalyse

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Een organisatie is toekomstbestendig als het goed aansluit op de complexiteit van de omgeving (fit for the future), maar dit is nog geen garantie dat de organisatie optimaal presteert.

Performance verbetering en duurzaam presteren
Een organisatie die goed wil functioneren behoort ten eerste afgestemd te zijn op de externe uitdagingen (fit) en vervolgens adequaat om te gaan met  interne situaties die de performance ondermijnen. In deze kennisupdate staat de interne analyse centraal.

Er zijn verschillende methoden om de kwaliteit en potentie van een organisatie te meten en te analyseren. Klassieke  voorbeelden zijn het 7S model en  de zelfevaluatiemethode op basis van het INK-managementmodel.

SDO Hogeschool biedt een innovatief analyse-instrument aan die deelnemers leren toepassen op hun eigen organisatie (eenheid): een auditschema op basis van de GEM, het global excellence model. Het instrument telt acht deelevaluaties en een overzichtspagina die de kwaliteiten van de organisatiegebieden (domeinen of ontwikkelpaden) en een cultuurscan weergeeft. 

Strategieontwikkeling
De analyse van de interne en externe omgeving bieden beide relevante informatie als input voor de strategie en het vaststellen van de doelstellingen. Zodra de prioritering bekend is kan de gevonden informatie aanleiding zijn voor verbeteringen en aanpassing van de organisatie.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt inzicht in de kwaliteiten ven verbetermogelijkheden van je organisatie.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk instrument waarmee je de interne organisatie kunt evalueren.
 • Je wilt beter kunnen inspelen op interne situaties en ontwikkelingen.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • evaluatiemethodieken en diverse evaluatie-instrumenten om een integrale analyse van een organisatie uit te voeren. Hierbij komen ook reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke uitgangspunten en ecologische effecten aan de orde.
 • dataverzamelen en data-analyse methoden
 • strategieontwikkeling en formulering

 Vaardigheden
De deelnemer kan

 • een Cubrix-evaluatie uitvoeren en faciliteren
 • diverse werkpraktijken op toegevoegde waarde evalueren
 • de gegenereerde data interpreteren en duiden.
 • op basis van gevorderde kennis een bedrijfskundige verklaring dan wel gevolgtrekking opstellen op het gebied van strategie-ontwikkeling.
 • in de context van strijdige belangen tussen partijen schriftelijk of mondeling te overtuigen van de voorgestelde strategie.

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • werksessie(s) te organiseren waarin zij met collega’s werkpraktijken evalueren, als input voor strategieontwikkeling.
 • tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van organisatieverbetering en strategie en conclusies te formuleren.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan 

 • professionele dialoog voeren over het evalueren van diverse werkpraktijken, alsmede op de voorbereiding ervan en de weergave en de reflectie daarop.
 • diagnose te stellen op het gebied van performanceverbetering en organisatieontwikkeling en kan een verbeterplan ontwerpen, als onderdeel van strategieontwikkeling                                
 • bovenstaande ervaringen en inzichten schriftelijk te rapporteren.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Daar is een intern analyse instrument van afgeleid  die aansluit op de fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke ontwikkeling van organisaties.

Support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegang kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.