Kennisupdate Introductie in de Moderne bedrijfskunde

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Bedrijfskunde is de studie die zich bezighoudt met (het verbeteren van) het functioneren van organisatie in hun economische, technologische, politiek/juridische en maatschappelijke context en organisatorische situatie.

 

Introductie Moderne Bedrijfskunde

SDO Hogeschool is aanhanger van een moderne benadering van de bedrijfskunde en beschouwt organisaties als een 1) open systeem en inherent context-georiënteerd, 2) procesgericht en 3) waardengedreven. Hieruit volgt een fasegewijze benadering, gebaseerd op waardensystemen. Zodoende kunnen we het verschil duiden tussen de klassieke, op macht en beheersing gerichte bedrijfskunde en de moderne bedrijfskunde die – gezien de huidige dynamiek – meer open en flexibel is en op verbinding en inclusiviteit is gericht.

De lessen op de SDO Leeromgeving zijn gestructureerd aan de hand van het GEM, het Global Excellence Model, dat tevens in de inleiding als raamwerk wordt geïntroduceerd. De belangrijkste disciplines worden geïntroduceerd, zoals leiderschap, strategie, people, cultuur, veranderen, midddelen en processen.

De lessen zijn met oefenvragen verrijkt en uit de vragenbank van SDO wordt – optioneel- de examentoets geselecteerd. 

 

Game – The Management Challenge

De Management Challenge is een Serious Simulation Game dat ook in deze kennisupdate wordt aangeboden. Het spel is de afgelopen 20 jaar in meer dan 10 landen toegepast en is met name geschikt voor mensen die ‘leren door ervaring’.

De Management Challenge behandelt belangrijke onderwerpen zoals bedrijfsvisie, missie, strategie, integraal management, duurzaam leiderschap, complexiteit van meerdere belanghebbenden, kwaliteitsmanagement, organisatorische excellentie en nog veel meer.

Teams beheren hun eigen bedrijf en moeten elk kwartaal – lees spelronde – beslissingen nemen uit een breed palet van waarachtige maatregelen. Op basis van de online feedback moeten ze hun bedrijf naar een hoger niveau leiden. Door samen te werken en strategieën overeen te komen, en te leren van de effecten, kunnen zij hun bedrijf naar duurzaam succes managen.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een modern bedrijfskundig perspectief ontwikkelen.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt beter kunnen inspelen op externe trends en ontwikkelingen.
 • Je wilt weten hoe de organisatie adequaat kan aansluiten op externe uitdagingen.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor jezelf, je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze opleiding

Doel van de opleiding

Kennis
De deelnemer beschikt over basiskennis van

 • de verschillen tussen de traditionele en de eigentijdse bedrijfskunde
 • de systemische, fasegewijze, waardegedreven en integrale aanpak die SDO voorstaat in de bedrijfskunde
 • de geschiedenis van de verschillende domeinen binnen het multidisciplinaire vakgebied van de bedrijfskunde, en kent de belangrijkste pioniers
 • de verschillen tussen theorieën, raamwerken, modellen en instrumenten
 • de essentie van ieder vakgebied, voor zover deze aansluit op de operationele procesbenadering, dat kenmerkend is voor het eerste jaar van de bedrijfskunde opleiding.

 

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • de bedrijfskundige vraagstukken positioneren in het grotere geheel van de bedrijfskunde
 • in een concurrerende context met onvolledige informatie en onder tijdsdruk, op basis van bedrijfskundige kennis en analyse gezamenlijk een adequate bedrijfskundige beslissingen nemen 
 • om in korte tijd veel informatie verwerken en in essentie weergeven
 • om theoretische concepten, modellen en begrippen duiden in de eigen werkpraktijk.

 

Professionele attitude 
De deelnemer toont een positief kritische houding door 

 • in een team effectief samen te werken aan een gemeenschappelijk ambitie
 • onderlinge meningsverschillen te overbruggen en keuze van maatregelen te toetsen aan interne ambities
 • op zoek te gaan naar relevante informatie om redeneringen kloppend te maken.

 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer is in staat gestelde doelen te realiseren door 

 • op basis van een diagnose een set maatregelen te selecteren 
 • op alle facetten van een organisatie de configuratie en het gedrag te veranderen

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,-

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching
 • Game

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Zodoende ontstond een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering. Alleen al dit doorgronden geef je een grote voorsprong in dagelijkse praktijk van meningen, false facts, ambiguïteit en onzekerheid. 

Aan de hand van de Cubrix volgt een tour de horizon langs verschillende  bedrijfskundige domeinen, zoals leiderschap, strategie en peoplemanagement..

De verdieping vindt plaats op de externe en interne analyse en voor beide thema’s biedt SDO een ondersteunend instrument dat vrij ingezet kunnen worden. Support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalSDO leermateriaal is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector. Deelnemers kunnen een eigen casus inbrengen.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.