Kennisupdate Kwaliteitsmanagement & Lean thinking

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Beter, sneller en goedkoper door kwaliteitszorg en toepassing van lean thinking.

Proces en kwaliteit
Proces en kwaliteit wordt terecht vaak in één adem genoemd. Processen behoren een product of dienstverlening tot stand te brengen die aan specifieke kwaliteitsnormen voldoen. 

Wat is nu kwaliteit? Wie bepaalt dat? De producent? De consument?

SDO hanteert ook hier een fasegewijze en contextueel georiënteerde interpretatie van kwaliteit. Wij onderscheiden drie kwaliteitsgeneraties die congruent zijn met drie ideaaltypische organisatievormen: 

 1. De aanpak van kwaliteitszorg in bureaucratische organisaties is voornamelijk gericht op de kwaliteit van het eindproduct, het voldoen aan voorafgestelde specificaties;
 2. Kwaliteitszorg in de rationele of winstgedreven organisaties is gericht op procesindicatoren, waardoor de efficiëntie, en effectiviteit van de processen beoordeeld worden, die weer de gestelde eindkwalificaties genereren ((proceskwaliteit).
 3. Professionele organisaties zijn gericht op de kwaliteit van de organisatie, de wijze waarop processen op elkaar zijn afgestemd en worden ondersteund. Deze benadering omvat nadrukkelijk ook de rol van de mens in de productie en dienstverlening, waardoor de ware integrale kwaliteitszorg in beeld komt.

Lean thinking en Leanmanagement
Leanmanagement is een business strategie en managementfilosofie gericht op het optimaliseren van processen waardoor deze efficiënter (minder verspilling), effectiever verlopen en uiteindelijk meer waarde toevoegen voor de klant. Deze module integreert de in het vakgebied gehanteerde niveaus Yellow Belt en Green Belt. De eerste vormt een introductie op alle technieken en methoden en de tweede, biedt een solide basis om zelfstandig Lean projecten op te starten, uit te voeren en te begeleiden.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt processen beter kunnen doorgronden en plaatsen in een bedrijfskundig perspectief..
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt de verschillende perspectieven op kwaliteit kennen.
 • Je wilt weten hoe teams en organisaties beter, sneller en goedkoper kunnen functioneren..

Praktische informatie over deze opleiding

Leerdoelen

Kennis
De delnemer beschikt over basiskennis van 

 • de verschillen tussen de drie ideaaltypische kwaliteitsgeneraties
 • de belangrijkste modellen en theorieën waarop a) kwaliteitszorg en b) leanmanagement is gebaseerd.
 • van de relaties tussen verschillende bedrijfskundige domeinen die betrekking hebben op kwaliteit.
 • en inzicht in de wijze waarop a) kwaliteit en b) lean thinking kan worden geoptimaliseerd.

 

Vaardigheden
De deelnemer is in staat 

 • werksituaties te analyseren en de impact op kwaliteit te duiden en beschrijven
 • een project op te zetten waarin een proces wordt verbeterd, aan de hand van de werkwijzen van kwaliteitszorg en lean thinking.

 

Professionele attitude
De deelnemer toont een positief kritische houding door zelfstandig

 • met een opdrachtgever tot een opdrachtformulering te komen. 

 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • de kwaliteit van een proces verbeteren en optimaliseren
 • De verspilling van mensen en middelen in processen reduceren en zodoende processen  optimaliseren
 • een verslag maken van een onderzoek naar het functioneren van het kwaliteitsbeleid
 • een verslag maken van een onderzoek waarin de methoden van lean thinking zijn toegepast.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,-

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching
 • Optionele deelname aan een game

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Zodoende ontstond een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering, ook van kwaliteit en lean. 

Je analyseert een eigen casus en support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalSDO leermateriaal is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector. Deelnemers kunnen hun eigen casus inbrengen.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.