Kennisupdate Lerende organisaties

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

De dynamiek en ambiguïteit die kenmerkend zijn voor deze tijd vergen veel afstemming, experimenteren en het snel leren van fouten. Vandaar dat in een complexe omgeving leren en innoveren van strategisch belang zijn. 

Hoe kun je het leren beter aansluiten op de strategische ambities van een organisatie?
Hoe kun je leerprocessen effectiever maken?
Hoe integreer je leerprocessen op de ‘werkvloer’ en hoe ondersteun je een lerende organisatie?

Een mens leert door kennis en vaardigheden te verwerven. Een organisatie leert door de kwaliteiten van medewerkers effectiever in te zetten, door interactie en feedback te organiseren, beter samen te werken en als organisatie zich sneller aan te passen aan telkens veranderende omstandigheden.

Hoe leert een organisatie en hoe faciliteer je dat?
Van Marrewijk en Hoogendijk ontwikkelden omstreeks 2010 de Acadroom, een acroniem voor ACADemie Referentie en OntwikkelModel, een maatstaf voor de maturiteit cq ambities van een huisacademie als ‘krachtbron van een lerende organisatie.’

SDO biedt een onderzoeksformat aan van de Acadroom waarmee de maturiteit en het ambitieniveau van de organisatie kan worden geëvalueerd. Dit onderzoek is de basis voor een advies aan de eigen organisatie.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Ben je benieuwd naar de verschillender leerstrategieën en diverse vormen van lerende organisaties, gerelateerd aan de opeenvolgende waardesystemen.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk evaluatie-instrument om de interne leerpraktijken te duiden en verbeteren.
 • Je wilt meer weten van de verschillende stadia van corporate universities en huisacademies.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van

 • leerstrategieën en diverse vormen van lerende organisaties gerelateerd aan de opeenvolgende waardesystemen.
 • de verschillende stadia van corporate universities en huisacademies.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • de betekenis van het leren en ontwikkelen in de verschillende organisatievormen duiden en aangeven hoe dit effectief kan worden georganiseerd
 • de relaties tussen het leren en ontwikkelen en thema’s zoals mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en leven lang leren duiden en aangeven hoe een organisatie – gegeven diens ambities, omgeving en dominant waardesysteem – dit het best kan vormgeven.
 • een analyse maken van de kansen en mogelijkheden om het leren en ontwikkelen naar next-level te helpen.

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • tegenstellingen of probleemsituaties in het leer- en ontwikkelbeleid van de eigen organisatie te herkennen en te observeren en daarop actie te ondernemen.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een voorlopige diagnose te stellen van de leervaardigheid van de organisatie.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van de kennis update

De deelnemer verdiept zich eerst in de fasegewijze ontwikkeling van het leren en ontwikkelen in organisaties. Het gaat onder meer in op de leerstijlen en verschillende wijze waarop je leren en ontwikkelen kunt ondersteunen. Inhoud, vorm, leerstijl en met name de aansluiting op de ‘werkvloer komen daarbij aan bod.

De deelnemer gaat ook in op het leren en ontwikkelen van organisaties. Op dit laatste facet is het werk van Peter Senge, met name diens The Fifth Discipline (1990) een mijlpaal in het denken over lerende organisaties.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemer brengt diens eigen werkpraktijk in.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse Instrument: de acadroomGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit van de lerende organisatie.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.