Kennisupdate Marketing en consumentengedrag

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Marketing’ – het ‘naar de markt brengen van producten’ en het aanbieden van diensten – is de afsluiting van het primaire proces en tegelijk het startpunt wat je als organisatie aanbiedt en als bedrijf verkoopt.

Marketing en Commerciële beleidsvoering

De marketing-wetenschap is een interdisciplinaire wetenschap waarin diverse disciplines zoals economie, psychologie, sociologie en kunst, interacteren waardoor geïntegreerde marketingmethoden en praktijken ontstaan. Bovendien hanteert SDO een geïntegreerd conceptuele format waardoor ook marketing als een fasegewijs ontwikkelend systeem wordt gepresenteerd, waarin (marketing)processen zich manifesteren, afgestemd op de behoeften en waardenoriëntatie van klanten en doelgroepen.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt marketing vanuit een modern bedrijfskundig perspectief benaderen.
 • Je wilt een frisse blik op relevante en moderne, marketingpraktijken.
 • Je wilt beter kunnen inspelen op externe trends en ontwikkelingen.
 • Je wilt weten hoe de organisatie adequaat kan aansluiten op externe uitdagingen.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor jezelf, je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • de geschiedenis van het vakgebied Marketing
 • de innovatieve concepten die SDO hanteert om marketingpraktijken te duiden en analyseren
 • de positie van marketing in het primaire proces, en de aansturing van strategie – en performance management.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • klantprofielen (persona’s) en omgevingsfactoren in kaart brengen.
 • een marketingplan opzetten
 • koopgedrag en koopprocessen van consumenten en organisaties toelichten en vergelijken.
 • segmentatie, doelgroepbepaling en positionering toepassen.

Professionele attitude
De deelnemer toont een positief kritische houding door zelfstandig 

 • vanuit marketing perspectief en klantwaarden naar bedrijfskundige processen te kijken en daarop acties te ondernemen.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een diagnose stellen op het gebied van externe ontwikkelingen en klantbehoeften. 
 • een advies geven over het het proces van waardecreatie 
 • een advies geven over het benaderen van klanten vanuit een gegeven bedrijfsformat.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 
Indien stap-regeling: € 0,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

Voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van marketingpraktijken hanteert SDO Hogeschool een geïntegreerd concept dat hier is weergegeven. Het figuur drukt het multidisciplinaire en het dialogische karakter van marketing uit. Het benadrukt de afstemming tussen de vier perspectieven – het collectieve systeem (beleid, doelen), de cultuur, individuele intenties en het (verkoop)gedrag – van de marketeer en die van de (potentiële) klant.

Iedere kleur representeert een waardesysteem dat zich ontwikkeld heeft als reactie op de complexiteit van de context waarin – in dit geval – de marketing plaatsvindt.

Als de marktvraag en klantbehoeften goed voorspelbaar zijn is een ‘blauwe’ top down gestructureerde aanpak mogelijk. Als de concurrentie opkomt, en dus de complexiteit toeneemt, dan ontwikkelt de marketingpraktijk zich langs de lijnen van het oranje, prestatiegerichte waardesysteem. De dynamiek en complexiteit van onze huidige maatschappij dwingt steeds meer organisaties naar marketingpraktijken die gebaseerd zijn op het groene, communicatieve waardesysteem waardoor de interacties tussen de organisatie en de doelgroep veel intensiever zijn.

Diverse marketingbenaderingen en de achtergronden van de geïntegreerde structuur komen uitgebreid in de kennisupdate aanbod.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor de moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegang kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemers brengen hun eigen casus in.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.