Kennisupdate MVO en duurzame ontwikkeling

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen, Goed Nabuurschap en Duurzaam Ondernemen zijn reacties op de verantwoordelijkheid van iedere organisatie om zich constructief in diens omgeving te gedragen en rekenschap te geven voor diens (negatieve) impact. Krachtig verwoord door Feike Sybesma, vml CEO van DSM: “Hoe kun je jezelf of je organisatie succesvol noemen, in een wereld die faalt.”

Duurzaam Ondernemen en MVO

Reeds in 2003 schreef van Marrewijk een wetenschappelijk paper die meer dan 1.300 geciteerd is in ander wetenschappelijk werk. Het is de basis van deze module. Hij omschreef nauwkeurig het concept en de fasegerelateerde definities van zowel Duurzaam Ondernemen (DO) als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze benadering bleek de opmaat voor de moderne bedrijfskunde

Er is een subtiel verschil tussen DO en MVO. Het eerste begrip refereert aan het rekening houden met en en dus includeren van maatschappelijke en ecologische doeleinden in de bedrijfsvoering en MVO betreft het rekenschap geven aan derden over de bijdragen van de organisatie aan genoemde doelen.

Ook ander werk zoals van John Elkington (triple bottom line) en recente ambities zoals circulariteit komen aan bod. 

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt de herkomst en dynamiek van DO en MVO doorgronden.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt beter kunnen inspelen op maatschappelijke en ecologische trends en ontwikkelingen.
 • Je wilt de Triple Bottomline performance van je organisatie helpen verbeteren.

Praktische informatie over deze opleiding

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gespecialiseerde kennis over 

 • duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (DO en MVO)
 • verbijzonderd naar alle organisatie- en resultaatgebieden (van het GEM) en
 • verbijzonderd naar de ontwikkelfasen van de Cubrix
 • zodat aanvaardbaar en vooruitstrevend organisatiegedrag, gerelateerd aan de principes van agency & communion, kan worden benoemd en geanalyseerd.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • organisatiegedrag en werkpraktijken analyseren op ethische principes en maatschappelijke verantwoording  
 • een dialoog voeren met vakexperts, en daarin de standpunten kritisch evalueren, en de strijdige belangen benoemen
 • eventuele verbeterpunten en de dialoog samenvatten in een schriftelijk verslag

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • een expert te benaderen en na voorbereiding een dialoog aan te gaan.
 • probleemsituaties in de beleidsuitvoering van duurzaam ondernemen, en de verantwoording daarover, te herkennen, te bespreken en de consequenties ervan na te gaan
 • acties te toetsen aan ethische standpunten en ecologische effecten en de wijze waarop de verantwoording hierover plaatsvindt.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een diagnose stellen op het gebied van DO en MVO
 • zodoende bestaand beleid evalueren en beleidverbeteringen voorstellen voor DO en MVO. Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen, maatschappelijke uitgangspunten en ecologische effecten aan de orde.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Ook DO en MVO  worden vanuit een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke perspectief benaderd. 

In de kennisupdate wordt ingegaan op de relaties en verantwoordelijkheden van alle bedrijfskundige domeinen ten aanzien van DO en MVO. 

De studieopdracht betreft het maken van een scriptie op basis van literatuuronderzoek, waarbij ook een (externe) MVO-manager moet worden geïnterviewd.  Vervolgens analyseren zij het beleid van de eigen organisatie en komen met goed onderbouwde aanbevelingen.

De praktijkopdracht betreffen ambities ten aanzien van een eigen casus.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDeelnemers kunnen een eigen casus inbrengen. Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.