Kennisupdate Onderhandelen

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Onderhandelen is een besluitvormingsproces. De verschillende onderhandelingstrategieën en gerelateerde contexten komen aan de orde.

Onderhandelen

Iedere organisatie of persoon heeft eigen belangen en doelstellingen. Als vervolgens blijkt dat een ander iets heeft dat jij wil hebben dan is het zaak om tot een transactie te komen. Als de prijs en de afleveringscondities bekend en acceptabel zijn hoeft niets die transactie in te weg te staan.

Het wordt ingewikkelder als de prijs en andere condities niet bekend zijn en communicatie tussen beide partijen nodig is om tot afstemming te komen. Een dergelijke uitwisseling van informatie kan uitlopen op onderhandelen.

Een onderhandeling is een proces waarmee twee personen of groepen proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Loven en bieden, zoals de aloude koehandel, is een simpele vorm van onderhandelen, maar complexe onderhandelingen vergen creativiteit, sociale sensitiviteit en het slim uitruilen van waardevolle opties.

Wat is de context en wat gunnen partijen elkaar?

Als de machtsverhoudingen scheef zijn en dominante posities worden ingenomen kan een onderhandeling uitdraaien in negative sum game: er is een duidelijk winnaar en een verliezer.

Partijen kunnen ook onderhandelen om de verschillende belangen te laten overlappen, zodat voor alle partijen een win-win-situatie wordt gecreëerd.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt diverse onderhandelingstactieken leren kennen en doorgronden.
 • Je wilt effectiever kunnen onderhandelen.

Praktische informatie over deze opleiding

Leerdoelen

B4.2 Onderhandelingstactieken 

 

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • contextueel  georiënteerde vormen van onderhandelen

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • de effectiviteit van verschillende onderhandelingstactieken in passende contexten en situaties analyseren en evalueren
 • een onderhandelingsstrategie opstellen.
 • een onderhandeling, in de context van strijdige partijen, analyseren en beschrijven. 

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • diverse onderhandelingsmethoden te bestuderen en diens toepasbaarheid te beoordelen voor de eigen werkomgeving
 • eigen onderhandelingsgspraktijken te evalueren en aangeven hoe de effectiviteit kan verbeteren. 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • het actuele onderhandelingssituaties evalueren en bediscussiëren in het licht van waarnemingen en literatuur.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Ook onderhandelen wordt vanuit een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering bestudeerd en beoefend. 

Aan de hand van de Cubrix volgt een tour de horizon langs verschillende  vormen van onderhandelen. Je leert een eigen onderhandelingsstrategie opstellen en bestaande praktijken analyseren.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemers brengen eigen casussen in. Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.