Kennisupdate Organisatiecultuur

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Cultuur – ‘zo doen we het hier!‘ – is één van de vier basisperspectieven (Ken Wilber, 1996) en dus ook van organisaties. Het staat voor het ‘wij-perspectief’, de ‘binnenkant’ van een sociaal collectief, de wereld van gedeelde waarden en overtuigingen.

Organisatiecultuur
Een organisatiecultuur kan remmend werken of juist een boost geven aan de ambities van een organisatie, waardoor dit onderwerp toenemende belangstelling ondervindt vanuit de bedrijfskunde.

De kennisupdate biedt drie thema’s:

 1. Een bedrijfskundig perspectief op cultuur
 2. De rol van vertrouwen in organisatiecultuur
 3. Een introductie op het antropologisch perspectief op organisatiecultuur

I. Een bedrijfskundig perspectief op cultuur
Naast het culturele perspectief vanuit spiral dynamics integral/ de Cubrix wordt dieper ingegaan op het werk van Collins & Porras (Build to last, 1996), de inzichten van cultuurexpert Schein, en enkele cultuurmodellen.

II. De rol van vertrouwen in organisatiecultuur
Dr. Pauline Voortman, lector bij SDO Hogeschool, is gepromoveerd op “Vertrouwen als kompas – Werken aan een cultuur van vertrouwen”(2019).  Je ontvangt haar boek en haar meetinstrument zodat je de rol van vertrouwen in jouw organisatie-(onderdeel) kan achterhalen.

III. Een antropologisch perspectief op organisatiecultuur
De afgelopen jaren hebben meerdere corporate antropologen, zoals het werk van Braun en Kramer (Corporate Tribes, 2015 en Building Tribes, 2018) en van Sinek (the infinite game, 2019), belangrijke inzichten toegevoegd en de inzichten over organisatieculturen verrijkt.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt de invloed en betekenis van cultuur in de organisatie doorgronden.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt een cultuur kunnen duiden en positioneren.
 • Je wilt weten hoe je een organisatiecultuur kunt ondersteunen of veranderen.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over de basiskennis op het gebied van 

 • de invloed en betekenis van cultuur in de organisatie vanuit een bedrijfskundige, sociologisch en antropologisch perspectief.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • de interne cultuur (culturen) vanuit bedrijfskundig perspectief benoemen en duiden.
 • de betreffende theorieën adequaat toepassen in de eigen werkpraktijk, cq organisatie, aan de hand van de Cubrix Cultuurscan (of het VertrouwenKompas)
 • bestaande culturen typeren, beoordelen op geschiktheid en effectiviteit en daarop reflecteren.
 • bevindingen schriftelijk verwoorden.

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • bronmateriaal te bestuderen en toe te passen op de eigen werkpraktijk en daarop te reflecteren.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan een

 • cultuuranalyse opzetten, uitvoeren en terugkoppelen

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,-

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Dit maakt een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering van cultuur mogelijk.

Een gedeelte van de leerstof is beschikbaar vanaf hetSDO Kennisplein en daarnaast ontvang je enkele boeken. Deelnemers  krijgen bovendien de beschikking over een culture assessment instrument waarmee zij het cultuurprofiel van een team kunnen meten en analyseren. 

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.