Kennisupdate Personeelsbeleid: HRM en beyond

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Het verleden, heden en toekomst van het personeelsbeleid: van administratie via human resources naar human asset management.

Personeelsbeleid als ondersteunend proces

De wereld verandert in een exponentieel tempo, en daardoor ook de wijzen waarop mensen in organisaties samenwerken.  Het is cruciaal  om als organisatie ‘fit for the future’ te zijn  – vitaal en  veerkrachtig – om duurzaam te blijven  presteren.

Personeelsmanagement speelt hierin een belangrijke rol. Deze afdeling is immers gericht op alle activiteiten die nodig zijn om voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel beschikbaar te hebben  om de doelstellingen van de organisatie optimaal te kunnen realiseren. 

Deze kennisupdate gaat in op de ontwikkeling van het personeelsbeleid, en op de uitgangspunten van human resources management.
Aan de hand van de instroom, doorstroom en uitstroom worden de activiteiten van strategisch personeelsbeleid tegen het licht gehouden. Hierbij komen vele begrippen, methoden en theorieën uit het rijke repertoire van dit vak aan de orde. Wat gaat goed? Wat zijn de sterke punten? En waar zou de organisatie meer aandacht voor moeten hebben?

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt meer inzicht in de rol, betekenis en achtergronden van (modern) personeelsbeleid.
 • Je wilt meer inzicht in de bedrijfskundige context van het personeelsbeleid.
 • Je wilt beter kunnen inspelen op externe trends en ontwikkelingen.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor jezelf, je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze opleiding

Doel van de kennisupdate

Kennismaken met  de rol en betekenis van personeelsbeleid, ter ondersteuning van de bedoeling van de organisatie of bedrijf. Met aandacht voor het vakgebied van zowel Personeel als Organisatie

Studiekosten

Blended  €990,- 

Inclusief  Online leerplatform en persoonlijke studiebegeleiding of  praktijkadvies.

Blended coaching - studiebegeleiding

Een docent van SDO ondersteunt de deelnemer via online contact om de 6 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. 
Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen en een kort werkstuk waarin de deelnemer een advies uitbrengt over een intern vraagstuk. Beide toetsen wegen even zwaar.

Blended coaching - praktijkadvies

Indien je niet opgaat voor het onderwijstraject kunt je maximaal 5 uur adviestijd reserveren bij een praktijkcoach om te sparren over concrete vraagstukken in je organisatie, gerelateerd aan de thematiek van deze leergang. Als de mogelijkheden dit toelaten zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Zodoende ontstond een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering. Alleen al dit doorgronden geef je een grote voorsprong in dagelijkse praktijk van meningen, false facts, ambiguïteit en onzekerheid. 

Onderdeel van de Cubrix is het Global Excellence Model dat een tour de horizon biedt langs verschillende  bedrijfskundige domeinen, zoals leiderschap, strategie en uiteraard peoplemanagement..

Online onderwijs
Het SDO  Leerplein biedt eigentijds en praktisch relevant  studiemateriaal dat fraai en functioneel vis ormgegeven. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.