Kennisupdate Persoonlijke effectiviteit en leiderschapsvaardigheden

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Alles verandert, ook jijzelf.
Het is de kunst om daarin mee te bewegen, en in je gedrag te blijven aansluiten bij wie je bent. 
Het doet er toe wie jij bent. Je bent immers geen ‘human resource’ maar een mens, met gevoel, creativiteit, kennis, ervaringen en intuïtie.

Persoonlijke Effectiviteit

Deze kennisupdate bestaat uit meerdere blokken en daarbinnen verschillende lessen. 

Het eerste blok biedt een verhandeling over ons brein en de illusoire werking ervan op onze waarnemingen en reacties. Inzicht in de achtergronden van ons functioneren draagt bij aan het optimaliseren van ons persoonlijke welzijn, gezondheid en prestaties.  Kennis over hoe ons brein functioneert, hoe onze hormonen ons gedrag bepalen en de rol van intuïtie zijn slechts enkele voorbeelden die relevant zijn voor ons welzijn en effectiviteit. 

Het tweede thema is de kennismaking met spiral dynamics en met de (theoretische) wereld van Graves, Wilber en Cornelis. Deze achtergrond biedt het fundament voor  jouw persoonlijke drijfveren en gerelateerde waardensystemen. Er worden twee waarde-assessments afgenomen die 1) een persoonlijk waardenprofiel oplevert, en 2) jouw leerstijlvoorkeuren, die je op basis van het voorgaande zelf moet beschrijven,
Deze reflectie wordt besproken met jouw (e-)coach. 

Het derde blok is gebaseerd op het boek van Stephen Covey,  “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap” en van hoogleraar Chinese geschiedenis aan Harvard University, Michael Puett (2013) “De weg”. De wijsheid van Chinese filosofen over kleine, haalbare veranderingen biedt een nieuwe kijk op ons dagelijks leven.

Het vierde blok gaat over balans in onze vuca-wereld! De complexiteit en dynamiek in onze samenleving nemen immers toe en hoe bewaar je je rust, je eigenheid en behoud je je balans tussen inspanning en ontspanning.
Aan de hand van met name Heartmath en Mindfulness leer je in individuele of workshop sessies (afhankelijk van het aantal deelnemers)  om stress en emoties te ‘managen’ en in het moment om te zetten in positieve energie en constructief gedrag. 
Hierdoor wordt het makkelijker om afstand te nemen, te herstellen, helder te denken, overzicht te krijgen en zinvol met situaties om te gaan. Je ontwikkelt een goede focus, creatief denken, zelfbewustzijn en heel veel veerkracht!   Vanuit kalmte en een positief gevoel en mindset zie je situaties heel anders dan wanneer je een ‘stress bril’ op hebt. Of:

‘You see the world through how you feel’
Heart Math Institute.

Ter afronding van dit programma evalueer je de opgedane  inzichten met een begeleider.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt je handhaven in een complexe, dynamische wereld (en je snapt dat mee-hollen een doodlopende weg biedt).
 • Je bent benieuwd naar jouw waardenprofiel en leerstijlvoorkeuren.
 • Je wilt beter de balans behouden tussen actie en rust, en leren hoe je in stressvolle situaties overzicht behoudt.
 • Je wilt duurzaam effectief zijn en vooral ook blijven!

Praktische informatie over deze update

Leerdoelen

Kennis

De deelnemer beschikt over basiskennis op het gebied van 

 • wetenschappelijke inzichten van bijvoorbeeld de biologie, geneeskunde, psychologie die van invloed zijn op persoonlijke effectiviteit en welzijn, zoals 
  • waarnemingspsychologie (illusoire effecten in complexe situaties), 
  • waardenleer (Spiral dynamics), 
  • leerstijlen (Vermunt , Cubrix), en 
  • leiderschapsvaardigheden (Covey).

Vaardigheden

De deelnemer kan

 • op deze basiskennis gevolgtrekking maken en reflecteren op het eigen leren, functioneren, leidinggeven en communiceren
 • eigen waardensysteem en eigen leerstijl evalueren
 • hiaten in interactie-vaardigheden vaststellen alsmede de coping mechanismen van de mens in een VUCA-wereld
 • de balans behouden tussen actie en rust
 • in stressvolle situaties overzicht behouden en adequaat en constructief handelen
 • reflectie op het eigen handelen schriftelijk weergeven.


Professionele/persoonlijke attitude 

De deelnemer toont de professionele, positief kritische houding 

 • door het nemen van verantwoordelijkheid voor het behalen van zelf geformuleerde doelen en resultaten (resultaatgericht werken)
 • in het constructief omgaan met meningen van derden in het eigen functioneren
 • tegenstellingen of probleemsituaties in een zakelijke context en op persoonlijk niveau in interactie met anderen te herkennen en te observeren, en daarop te reflecteren en daarnaar te handelen
 • het zakelijk handelen te toetsen aan persoonlijke ethische beginselen, standpunten en normen.

De deelnemer kan

 • diens persoonlijk waardenprofiel en leerstijlenprofiel duiden.
 • diagnose stellen op het gebied van problemen in de interactie met anderen 
 • het eigen handelen evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op gedrag en reactie.  Hierbij komen onder meer reflectie op ethische beginselen van zichzelf, het bedrijf, collega’s, klanten en andere stakeholders, maatschappelijke uitgangspunten.

Studiekosten

Kosten kennis update (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events, zoals webinars (of life meetup)

Persoonlijke begeleiding voor vrijstelling (EC-certificaat ) of certificaat voor deelname

 • Assessments
 • Reflectiewerkstukken 
 • (Online) coaching (max: 4 uur)

Besluitvorming, onderhandelen, communiceren, investeren, beleggen, strategieontwikkeling  et cetera zijn geen rationele, technocratische processen.
De bedrijfskunde is niet voor niets een multidisciplinaire wetenschap: de psychologie, fysiologie en de antropologie spelen ook De individuele mens speelt daarin een belangrijke rol.
Hoe interessant is het dus om te weten hoe je daar zelf positieve invloed op uit kunt oefenen!

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalJe brengt jezelf in!
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.