Kennisupdate Procesmanagement

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Voor doelgerichte en winstgedreven organisaties is het van groot belang dat de processen goed zijn ingeregeld. Dat maakt dat de organisatie beter, sneller en goedkoper kan produceren dan concurrenten en dat een en ander keurig binnen het begrote budget blijft.

“If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you are doing”
W. Edwards Deming


Procesmanagement 
verbetert de effectiviteit van een organisatie indien het zichzelf als een geheel van processen ziet in plaats van een verzameling afdelingen. Procesmanagement is met name in het beheersingsparadigma het organisatiegebied dat het meest bijdraagt aan de performance van een organisatie. 

Er zijn diverse typen processen, zoals de primaire -, ondersteunende -, besturende – en de leer- en veranderprocessen, zoals weergegeven in de volgende figuur.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt processen beter leren beheren aan de hand van praktische, relevante instrumenten en methoden.
 • Je wilt processen schematisch kunnen weergeven.
 • Je wilt processen uiteenrafelen, en zo mogelijk verbeteren of herontwerpen.
 • Je wilt de performance van processen meetbaar maken en beoordelen of ze aan de standaard, cq gestelde norm voldoen.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis

De deelnemer beschikt over basiskennis van

 • de verschillende typen processen (primaire, secundaire, besturende processen)
 • de relaties tussen verschillende bedrijfskundige domeinen die betrekking hebben op processen
 • de rol en positie van processen in de business propositie van organisaties.

Vaardigheden

De deelnemer kan

 • bestaande processen in een werksituatie analyseren, beschrijven en schematisch in kaart brengen
 • een verslag te maken van het onderzoek naar het functioneren van processen.

Beroepsmatig handelen

De student kan

 • een passend proces selecteren als bron van onderzoek.
 • een objectieve beschrijving maken van een procesanalyse (in de praktijk)

Studiekosten

Kosten leergang (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde, waardoor een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering is ontstaan die ook wordt toegepast op procesmanagement. 

De kennisupdate gaat dieper in op het analyseren en moduleren van bestaande processen. Je leert hier processen uiteenrafelen en het schematisch weergeven ervan. 

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegang kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalJe brengt je eigen casusmateriaal in.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.