Kennisupdate (Verdieping) Strategie en beleid

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Een strategie geeft aan hoe een organisatie haar doelstellingen en ambities wil realiseren, waardoor de richting, aanpak en inrichting van de organisatie geconcretiseerd worden en indien ‘smart’ geformuleerd, de verrichting – de impact van de strategie en het beleidgeëvalueerd kan worden.

Inzicht in het strategieproces
Een effectieve strategie gaat in op de specifieke context en situaties – de uitdagingen in de omgeving – en eventuele interne knelpunten, en vanuit verbinding met de unieke identiteit van de betreffende organisatie.

De hoe-vraag – op welke wijze kan de organisatie haar doelen het best nastreven? – wordt met strategische keuzes beantwoord.

De kennisupdate start met een analyse van managementboeken van McKinsey auteurs, beginnend bij Peter & Waterman (In search of Excellence, 1982) via verschillende boeken van Collins tot uiteindelijk Laloux’ Reinventing organizations (2015).

Verdieping van verschillende facetten van strategie
In opeenvolgende lessen worden verschillende strategiemodellen besproken die op diverse facetten van het strategieproces ingaan:

 • De rol van missie, visie en identiteit 
 • Ideaaltypische strategieën, bijvoorbeeld van Porter en Wiersma & Tracey
 • Dynamieken in het strategieproces adhv het vierfasenmodel van Hardjono
 • Stakeholderdialoog adhv Cooperrider’s Appreciative Inquiry
 • Duurzaam presteren  (Keller & Price, 2010) en de Double Diamond (Van Marrewijk, 2019)
 • Besturen en monitoren in complexe omgevingen.
 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een modern bedrijfskundig perspectief ontwikkelen.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt beter kunnen inspelen op externe trends en ontwikkelingen.
 • Je wilt weten hoe de organisatie adequaat kan aansluiten op externe uitdagingen en interne knelpunten.
 • Je wilt de randvoorwaarden doorgronden om een effectieve strategie te kunnen ontwikkelen.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis van/over

 • de relatie tussen identiteit, missie, visie, strategische doelstellingen en SMAC’s.
 • het strategieproces onder meer a.d.h.v. het vierfasenmodel van Hardjono
 • hoe strategieën tot stand komen in de verschillende ontwikkelstadia van organisaties
  • klassieke strategieontwikkeling,  bijvoorbeeld van Porter en Wiersma & Tracey
  • dialogische strategieontwikkeling, waardoor de belangen van diverse stakeholders geborgd worden in de bedrijfsvoering
 • de wijze waarop de focus op duurzaam presteren wordt geborgd in strategie en performance management, waaronder
  • Beyond performance van Keller & Price 
  • Van Marrewijk’s Double Diamond
 • hoe monitoring bijdraagt aan een adequate evaluatie van strategieën
 • de geschiedenis die excellente organisaties voorbracht en de wijze waarop dit plaatsvond, zoals beschreven in vooraanstaande literatuur.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • bedrijfscasussen waarin de opkomst (en neergang) van excellente organisaties is beschreven  kritisch analyseren 
 • de werkzame essentie in bedrijfsbeschrijvingen duiden en analyseren en bepalen wat daarvan van toepassing kan zijn voor de eigen werkpraktijk
 • de principes van de Cubrix relateren aan een fasegewijze interpretatie van strategie
 • bovenstaande ervaringen relateren aan de eigen praktijk of relateren aan de praktijk van het leer- dan wel stagebedrijf, en inzichten schriftelijk rapporten
 • in de context van strijdige belangen tussen afdelingen, bedrijfsdelen of bedrijven schriftelijk tegenstellingen te overbruggen en/of te overtuigen.

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van strategie en beleid en deze in verband te brengen met de theorie en de werkpraktijk

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 •  literatuurbronnen evalueren, en de kritische reflectie op de theorie en toepassing ervan in de praktijk weergegeven in een  essay. 

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Strategie kent daarin een contextspecifieke benadering. Organisaties zijn immers open systemen en behoren adequaat te reageren op hun belangrijkste externe uitdagingen. De wijze waarop is een contingentie-vraagstuk en is gerelateerd aan specifieke waardesystemen.

Dit inzicht is cruciaal om een adequate strategie te ontwikkelen en effectief uit te voeren.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegang kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemer brengt zijn of haar eigen casus in.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.