Kennisupdate Veranderen in professionele organisaties (strength based change)

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Planmatig implementeren van veranderingen heeft een beperkt bereik in de steeds complexer wordende maatschappij. De Cubrix Verandermatrix geeft veel meer mogelijkheden aan, met name participatieve en dus ook meer inclusieve veranderbenaderingen. In deze module wordt dieper ingegaan op meer recente wijze van veranderen. 

Dialogisch en waarderend onderzoeken (3 ECts)

Appreciative Inquiry is een sociaal constructionistische en dialogische methodiek – ook een levenswijze – die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en organisaties besloten liggen. Volgens grondlegger David Cooperrider is waarderend onderzoek (AI): ‘de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen.’ 

Door situaties waarderend te onderzoeken (“Wat ga nu al goed?”) en mensen waarderend te bevragen (“Waar wil je meer van?”) ontsluit zich een potentie die via een gezamenlijk doel (“Co-creëer de gewenste toekomst”) en een breed gedragen aanpak de gedroomde toekomst tot werkelijkheid maakt.

Deelnemers maken gebruik van “Het Werkboek Appreciative Inquiry” van Robbert Masselink: een doe-boek met praktijkvoorbeelden, oefeningen, checklists en een heldere uitleg van de principes en het onderzoeksproces van Appreciative Inquiry. Het is geschreven voor veranderaars, coaches, adviseurs, opleiders en managers die op onderzoekende en waarderende wijze willen vormgeven aan vernieuwing en verandering in organisaties en samenleving.

Veranderkundige toepassing (3 ECts)
Appreciative Inquiry onderscheidt zich van de klassieke, op het aanpakken van knelpunten gebaseerde, veranderaanpak door aandacht te geven aan wat goed gaat en daarop door te ontwikkelen. De traditionele aanpak genereert incrementele verbeteringen terwijl Appreciative Inquiry een transitie of zelfs transformatie te weeg kan brengen, door draagvlak te ontwikkelen, perspectief te ontvouwen en optimaal gebruik te maken van de potentie, kracht en creativiteit onder alle stakeholders. 

Voortbouwend op thema I staat het boek Engage van Woody van Olffen et.al. centraal.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een modern bedrijfskundig perspectief ontwikkelen op veranderen.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt beter kunnen inspelen op veranderen in professionele organisaties.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor jezelf, je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze opleiding

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over de basiskennis van 

 • positieve psychologie, m.n. de principes.

en gespecialiseerde kennis op het gebied van

 • I. appreciative inquiry (strength based change)  en is vertrouwd met de argumenten waarom dergelijke werkwijzen effectief zijn.
 • II. participatieve en communicatieve verandermethoden.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • veranderpraktijken analyseren 
 • dialogische gesprekken voeren
 • een large scale event  ontwerpen en uitvoeren waarin ‘strength based change’ wordt toegepast
 • nieuwe veranderkundige inzichten verantwoord toepassen en betrekken op diens werkpraktijk
 • veranderpraktijken evalueren op effectiviteit en verbeteringen aanbrengen.

 

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • kwalitatief hoogwaardige werkpraktijken in diens werkomgeving tot stand te brengen.

 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een probleemstelling ontwikkelen over de methode en aanpak van een verandertraject en aangeven of welke verandermethode(n) geschikt is (zijn) en hoe deze methode(n) kan (kunnen) worden ingezet
 • de resultaten van een verandertraject evalueren, waarbij gereflecteerd wordt op onder andere de gevolgen voor maatschappelijke waardeontwikkeling en ethische beginselen
 • verslag doen van bevindingen, conclusies en reflecties, met verwijzingen naar bronnenmateriaal.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Daardoor wordt nu ook een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering toegepast op veranderen.

Deze verdieping op veranderkunde gaat speciaal in op het veranderen in professionele organisaties.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemers brengen eigen casussen in. Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.
 • BoekenSDO stelt twee boeken beschikbaar.