Kennisupdate Cubrix Veranderkunde

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Hoe kunnen organisaties zich adequaat aanpassen aan hun omgeving? Welke veranderaanpak ondersteunt het vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren van de organisatie?  Hoe geef je leiding aan verandertrajecten?

Cubrix Veranderkunde
In plaats van individuele verandermethoden te bestuderen uit een breed repertoire van honderden methoden, is het effectiever het veranderproces te doorgronden. De Cubrix stelt dat er vier veranderambities zijn – vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren – die kunnen worden uitgevoerd in de veranderstijl van de op dat moment dominante organisatievorm.

Deze benadering start met een referentiepunt: een duidelijk beeld van de context, met name het niveau van complexiteit en de daarop aansluitende organisatievorm, gebaseerd op het meest dominante waardesysteem.  Dit bepaalt wat geoptimaliseerd kan worden, wat vitaal behoort te zijn, hoe heroriëntaties uitgevoerd kunnen worden, naar welk volgend niveau getransformeerd kan worden en wat dus ook buiten bereik ligt.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt de effectiviteit van veranderen verbeteren.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen verandermethoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt de do's & don'ts van veranderen kennen.
 • Je wilt weten hoe de organisatie adequaat kan aansluiten op externe uitdagingen.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor jezelf, je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • organisatiekunde, waaronder de aanpak van verandermanagement
 • de veranderpatronen, cq de transitieprincipes
 • de verschillende veranderambities en veranderstijlen, samengevat in de Cubrix Transitiematrix
 •  bestaande verandermodellen interpreteren en plaatsen in de Cubrix classificatie van veranderambities en veranderstijlen.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • vaststellen welke veranderaanpak geschikt is voor een bepaalde context en situatie.
 • een veranderstijl selecteren, toepassen en zo nodig aanpassen.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • reflecteren op veranderdoelen, veranderaanpak, de planning, ontwerp en haalbaarheid van een veranderopgave, en dit project becommentariëren.
 • op basis van een gegeven uitgangspositie de huidige veranderpraktijken analyseren en becommentariëren aan de hand van de opgedane kennis
 • de veranderpraktijk duiden in het theoretisch kader.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat met studiepunten)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Studiebegeleiding of Praktijkadvies

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 6 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een reflectieverslag.

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 3 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete verandervraagstukken in je organisatie. 

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde, en dus ook van veranderkunde. Veranderen is immers  contextgeoriënteerd en aan waarden gerelateerd. Er zijn meerdere veranderstijlen die specifiek  bedoeld zijn voor bepaalde contexten en situaties. Dit leer je doorgronden en effectief toepassen.

Een en ander is samengevat in de transitiematrix.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegang kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemer brengt zijn of haar eigen casus in.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.