Kennisupdate Verdieping P&O

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Het samenstellen en faciliteren van een workforce voor de te verrichten werkzaamheden in de organisatie, nu en voor de nabije toekomst.

Organisatieontwikkeling, procesontwerp en functiebeschrijvingen 
Voortbouwend op de kwaliteiten van de verschillende organisatievormen, is het zaak dat P&O-functionarissen kennis en ervaring hebben van het optimaal inrichten van processen. Daarmee komen we op het vakgebied van de sociotechniek, een bedrijfskundige stroming gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie door aanpassing of herontwerp van werkprocessen en de organisatie van de techniek of diensten én van de menselijke arbeidstaken.
Door goed toegepaste sociotechniek wordt bedrijven veerkrachtiger en flexibeler en worden de kwaliteiten van de arbeid, de organisatie en de arbeidsverhouding beter op elkaar afgestemd. Bovendien heb je zo een goede basis om functies, rollen en verantwoordelijkheden scherper te formuleren en eerlijker te belonen.

Double Diamond
Organisaties converteren specifieke kwaliteiten van werknemers tot toegevoegde waarde voor stakeholders, met name klanten. Door primaire, ondersteunende en leidinggevenden processen te ontwerpen en op elkaar af te stemmen – en deze zo mogelijk voortdurend te verbeteren – creëert het waarde voor klanten.

Het tweede thema in de verdiepende kennisupdate is gebaseerd op de theorie van de Double Diamond waarin de ambities en kwaliteiten van individuele werknemers gekoppeld worden aan de collectieve ambities en strategie van organisaties. Zo ontstaat alignment – afstemming – tussen de individuele en collectieve drijfveren. 

De collectieve verantwoordelijkheid van het duurzaam presteren is in essentie een kwestie van vier dingen heel goed doen: 1) creëer en behoud focus, 2) zet in op waardencreatie (wealth), 3) behoud veerkracht en balans (health) en 4) realiseer (financieel) rendement.

Op ‘lange termijn kunnen presteren’ impliceert dat werknemers niet structureel overbelast mogen worden en dus vitaal kunnen blijven, hun veerkracht kunnen ontwikkelen en vaardigheden op peil houden. Het bouwen aan en in stand houden van een gezonde, veerkrachtige organisatie is daarbij essentieel. 

 

De werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun zogenaamde ‘embodied’ kwaliteiten:

 • Vitaliteit: gezondheid, levensstijl, lidmaatschap en autonomie
 • Motivatie: betrokkenheid, betekenisgeving, attitude
 • Competenties: kennis en vaardigheden, vakmanschap.

Zo blijven ze relevant voor de organisatie en ontvangen ze waardering voor hun inzet en bijdragen. Als P&O de werknemers in de ‘binnenruit’ faciliteert en de afstemming met de collectieve ambities ondersteunt kan het zich een waarlijk business partner tonen van een directie en effectief bijdragen aan het realiseren van de ambitie en doelstellingen van de organisatie. 

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt als P&O'er een modern bedrijfskundig perspectief ontwikkelen.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt meer inzicht in de werksituaties van werknemers om hun kwaliteiten en toegevoegde waarde beter in te schatten.
 • Je wilt de afstemming tussen individuele en collectieve ambities en verantwoordelijkheden beter ondersteunen.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor je eigen team, andere teams en je organisatie.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • sociotechniek en procesontwerp.
 • de theorie van de Double Diamond, met name diens conceptuele achtergronden.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • bestaande werkpraktijken globaal analyseren op de principes van de sociotechniek.
 • de double diamond benadering toepassen en verwerken tot een passend medewerkersonderzoek voor de eigen werkpraktijk.

Professionele attitude
De deelnemer toont een professionele, positief kritische houding door zelfstandig

 • een bijdrage te leveren in het domein van workforce improvement
 • daarin probleemsituaties te herkennen en daarop een actie te ondernemen.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een bijdrage leveren in het domein van workforce improvement
 • daarin probleemsituaties herkennen en daarop een actie te ondernemen.
 • analyse uitvoeren op het gebied van een integraal medewerkersonderzoek 
 • op basis van bevindingen een probleemstelling ontwikkelen
 • verbeterplan, cq aanpak ontwerpen.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,-

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Zodoende ontstond een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering die ook het werkveld van P&O’ers verrijkt en ondersteunt.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentDe leerstof biedt de basis om desgewenst een intern analyse-instrument te ontwikkelen.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.