Leergang Externe Oriëntatie en Ketenmanagement

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisplatform
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Analyseren en duiden van context/externe omgeving, concurrenten, ketenpartijen en afnemers , ten behoeve van strategieontwikkeling, marketingbeleid, ketenregie en inkoopbeleid.

Externe Oriëntatie en Ketenontwikkeling

Een organisatie is afgestemd op zijn omgeving en levert waarde met diens producten en diensten of houdt op te bestaan. Een organisatie is immers een open systeem en ondervindt dus voortdurend invloed vanuit haar context – het relevante marktgebied en de directe omgeving – waarop het een passend antwoord moet geven.

Ontwikkelingen in de externe omgeving van een organisatie kunnen kansrijk of bedreigend zijn en impact hebben op de effectiviteit van die organisatie. Voor commerciële bedrijven is met name de omzet en winstgevendheid mede-afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving.

De crux is echter dat de belangrijkste uitdagingen van de organisatie – en met name het niveau van de complexiteit ervan – bepalend zijn voor de benodigde kwaliteiten, de organisatie-inrichting en daaraan gerelateerde werkwijzen. Uitgaande van de complexiteit van de omgeving blijkt de ene organisatievorm of beleidskeuze geschikter dan de andere.

In deze module staat het leren kijken naar de externe omgeving en het ontdekken van de relevante trends en ontwikkelingen centraal. Dergelijke informatie is cruciaal voor de strateeg, marketeer en inkoper. Welke situaties doen zich voor, welke (evolutionaire) processen zijn actief en welke ontwikkelingen in de omgeving van jullie organisatie zijn relevant? En wat zijn de gepaste reacties van de marketeer, ketenregisseur en inkoper?

 • Je wilt de meest relevante trends en ontwikkelingen kunnen inventariseren en duiden, daarbij inzoomend op de vuca-kenmerken volatiliteit, onzekerheid, connectiviteit en ambiguïteit.
 • Je wilt meer inzicht in de intenties en rolopvattingen van relevante doelgroepen; hun cultuur en gedeelde waarden; hun gedrag en de systemen die zij daarbij hebben vormgegeven.
 • Je wilt de complexiteit van de belangrijkste uitdagingen kunnen kwalificeren en consequenties leren voorzien voor het strategisch -, marketing- en inkoopbeleid.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Professionals en leidinggevenden.

Doel van de opleiding

Analyseren en duiden van context/externe omgeving, concurrenten, ketenpartijen en afnemers , ten behoeve van strategieontwikkeling, marketingbeleid, ketenregie en inkoopbeleid.

Studiekosten

Kosten Programma 12 EC

 • Online    €    950,-
 • Blended coaching (A of B)   € 1.750,- 
 • Blended meetings (C)   € 2.150,- 

Blended totaal (A+B+C)    € 3.250,- 

Blended coaching - studiebegeleiding

Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport.
Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen en het adviesrapport betreft de belangrijkste bevindingen van een externe analyse ten behoeve van strategie, marketing en supply chainmanagement. Beide toetsen wegen even zwaar.

Blended coaching - praktijkadvies

Indien je niet opgaat voor het onderwijstraject kunt je maximaal 5 uur adviestijd reserveren bij een praktijkcoach om te sparren over concrete leiderschapsvraagstukken in je organisatie. Als de mogelijkheden dit toelaten zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma

De leergang start met een externe oriëntatie op relevante ontwikkelingen. Je leert het niveau van complexiteit van de geïnventariseerde ontwikkelingen en uitdagingen beoordelen. Je hanteert daarbij de VUCA-factoren. In welke mate zijn deze trends en ontwikkeling Volatiel (beweeglijk, dynamisch), Onzeker (onvoorspelbaar), Connected (onderling verbonden en afhankelijk) en Ambigue (onduidelijk, meerduidig). Aan de hand van de complexiteitsmatrix kun je de mate van complexiteit afleiden en vaststellen welke mate van flexibiliteit van de organisatie gewenst is. Dit is een belangrijk referentiepunt voor de inrichting en het beleid.

Vervolgens komen de domeinen strategie, marketing, ketenmanagement en inkoopbeleid aan de orde, en hun meest passend reacties, gegeven de vastgestelde context en complexiteit.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van aNewSpring waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Complexiteitsmatrix Een schema dat je effectief leert inzetten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.
 • Berichtenforum Dialoog met deelnemers en experts.