Leergang Human Relations en Team Performance

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisplatform
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Leer meer over hoe de ondersteunende processen zijn georganiseerd, Human Relations en teamperformance vanuit een bedrijfskundig perspectief

Human Relations en teamperformance vanuit een bedrijfskundig perspectief

Naarmate de complexiteit in de omgeving toeneemt wordt de toegevoegde waarde van mensen in de organisatie belangrijker. Human resources zijn gemakkelijk vervangbaar, maar vakbekwame professionals niet. Sterker nog, in dynamische, complexe omgevingen zijn de effectiviteit van de workforce en hun leren en ontwikkelen van strategisch belang.

In deze leergang analyseer je de instroom, doorstroom en uitstroom van het personeel en houd je het strategisch personeelsbeleid tegen het licht. Je leer beoordelen wat goed gaat, wat de sterke punten zijn en waar de organisatie meer aandacht voor zou moeten hebben. Je leert de risico’s herkennen, zoals verzuim, ongewenste uitstroom, werkdruk en underperformance.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een update van eigentijdse methoden en instrumenten die impact hebben op de effectiviteit van de workforce, organisatieontwikkeling en teamperformance.
 • Je wilt inzicht in wat werknemers bevlogen, betrokken en duurzaam inzetbaar maakt.
 • Je wilt de HRM-supportstructuur beter kunnen duiden, analyseren en beoordelen op sterke en relatief zwakke punten.
 • Je wilt de teamdynamiek op afdelingen beter kunnen analyseren en duiden, en eventuele verbetermogelijkheden hen kunnen aanreiken.
 • Kortom, je wil meer impact op human relations en teamperformance in de voorkomende contexten en situaties.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

(HR/HRD)-Professionals en leidinggevenden

Doel van de opleiding

Een optimale ondersteunende rol van HR en HRD t.b.v. het primaire proces. Met focus op HR-processtroom, teamsupport werkgeverschap, cultuur en werkklimaat, binnen de kaders van relevante wetgeving.

Studiekosten

 • Online                €    950,-       
 • Blended coaching (A of B)    € 1.750,-        
 • Blended meetings (C)        € 2.150,-        
 • Blended totaal (A+B+C)    € 3.250,-

Interactief - studiebegeleiding

Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en begeleiding op het schrijven van een reflectieverslag.
Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen en een adviesrapport waarin de deelnemer de huidige strategische praktijken van de eigen organisatie analyseert en evalueert. Beide toetsen wegen even zwaar.

Interactief - praktijkadvies

Indien je niet opgaat voor het onderwijstraject kunt je maximaal 5 uur adviestijd reserveren bij een praktijkcoach om te sparren over concrete vraagstukken in je organisatie, gerelateerd aan de thematiek van deze leergang. Als de mogelijkheden dit toelaten zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma

De leergang start met de geschiedenis van het vakgebied (strategisch) personeelsbeleid en wat in academisch termen Organizational Behaviour wordt genoemd. Het gaat in op vragen als waarom  mensen goed kunnen samenwerken of waarom men wil bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. 

Human Relations vanuit bedrijfskundig perspectief omvat de activiteiten die de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel begeleiden. Dit vergt een optimale afstemming met het primaire proces, met hun inrichting en aansturing, waarbij bovendien rekening gehouden moet worden met kaderstellende wet- en regelgeving. Als je dat onvoldoende kent kun je onmogelijk verantwoordelijkheid dragen voor de juist allocatie en ondersteuning. 

Een vergelijkbare argumentatie speelt bij team performance. Ook hier geldt, dat je de dynamiek en diversiteit in teams moet kunnen duiden en waarderen, om de juiste support te kunnen bieden.

De leergang reikt enkele instrumenten aan waardoor je de huidige situatie in teams, afdelingen of in de organisatie als geheel, kunt analyseren en doorgronden. Alleen dan kun je met realistische aanbevelingen komen

In de loop van de leergang worden sector gerelateerd casusmateriaal toegevoegd.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van aNewSpring waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Interne Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.