Leergang Lean Black Belt

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Leergang
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
24 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Het optimaliseren van (primaire) processen – omdat het beter, sneller en goedkoper moet  – in lijn met de strategische doelstellingen.

Beter presteren
Voor doelgerichte en prestatiegedreven organisaties – publiek of commercieel – is het van groot belang dat de processen goed zijn ingeregeld. Dat maakt dat de organisatie goed, snel en efficiënt opereren.

Wat nu als concurrenten dit beter voor elkaar hebben en blijkt dat het beter kan, zelf moet. 

Lean thinking en de meest relevante proces- en kwaliteitmanagementmethoden bieden mogelijkheden om de performance van processen en teams te verbeteren en de waardebeleving van afnemers te vergroten.

Deze leergang gaat dieper in op procesmanagement, kwaliteitsontwikkeling en het brede repertoire van lean thinking, alsmede de ondersteunende competenties om leiding te geven aan dergelijke verandertrajecten. Het vakgebied van performance management verbindt hierin de strategie aan de operaties.
Wij onderscheiden hierin drie ontwikkelniveaus die congruent zijn met drie ideaaltypische organisatievormen:

 1. Bureaucratische organisaties zijn voornamelijk procedure en handelingsgericht met relatoief veel aandacht voor de kwaliteit van het eindproduct, en het voldoen aan vooropgestelde specificaties;
 2. Rationele of prestatiegedreven organisaties zijn  gericht op effectiviteit waardoor zij sturen op  procesindicatoren;
 3. Professionele organisaties zijn gericht op de kwaliteit van de organisatie als geheel, met name de wijze waarop processen op elkaar zijn afgestemd en worden ondersteund. Deze benadering omvat nadrukkelijk ook de rol van de mens in de productie en dienstverlening.

In deze leergang komen alle bovengenoemde elementen aanbod, alsmede de achtergronden, tips & tricks en een aanpak hoe in dynamische en onvoorspelbare omgevingen de strategische ambities tot stand komen.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wil Individuele en samengestelde processen kunnen analyseren, herontwerpen en verbeteren door de benaderingen vanuit verschillende disciplines (Lean, TOC, TQM, AI) te leren toepassen.
 • Je wil je invloed van de toenemende complexiteit en fasegewijze ontwikkeling op de effectiviteit van processen doorgronden.
 • Je wil de inspanningen vanuit procesmanagement, kwaliteitsmanagement, lean thinking en prestatiemanagement beter op elkaar afstemmen en waar mogelijk integreren.
 • Kortom, je wil processen kunnen optimaliseren en zodoende bijdragen aan de performanceverbetering van de organisatie.

Praktische informatie over deze leergang

Doelgroep

Voor de STAP-regeling (of niet)
Alle professionals en leidinggevenden met tenminste HBO-toegangsniveau.

Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.

Leerdoelen

Organiseren en optimaliseren van primaire processen (analyse, ontwerp, verbetering en monitoring) door afstemming op strategische doelstellingen en integratie van beleidsambities.

Studiekosten

Blended  € 3.950,- 
Inclusief

 • online leerplatform
 • persoonlijke studiebegeleiding of praktijkadvies.

 

 

Certificaat

Naast een certificaat van de eventueel behaalde vrijstelling, ontvangt de deelnemer een diploma LEAN Black Belt

Inhoud van de leergang

De leergang  start met het ontrafelen en schematisch weergeven van processen. Dit biedt de basis voor het ontwerpen, analyseren en beheren van processen. Vervolgens komt ‘kwaliteitsmanagement’ als opmaat voor  lean thinking, gericht op het terugdringen en voorkomen van iedere vorm van verspilling. Het effect hiervan komt terug in ‘performance management’.

Om ketens en de organisatie als geheel te kunnen optimaliseren  komt de Theory of Constraints (TOC) van Eli Goldratt aan de orde.

Ter afsluiting komen de domeinen aan de orde die de uitvoering van een leanverbetertraject ondersteunen zoals veranderkunde, leiderschap en cultuur.

Alles bij elkaar biedt deze leergang een uitstekende basis voor de Black Belt Lean Practitioner. Door de studievariant te volgen ontvang je ook het diploma Lean Black Belt.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemer kan zelf een casus inbrengen aan de hand waarvan de studiebegeleiding of praktijkbegeleiding plaatsvindt.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.