Leergang Moderne Bedrijfskunde (voor VOMI en VOTOB)

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Hoe blijft jullie organisatie ‘fit for the future’, veerkrachtig en duurzaam presteren? Hoe ontwikkelt een organisatie fit, grip en impact?

Moderne Bedrijfskunde

De wereld verandert in een exponentieel tempo, waardoor de traditionele werkwijzen – lees hiërarchisch aangestuurd – niet goed meer werken. Weerstanden nemen toe, verandertrajecten mislukken, verzuim stijgt en de beste mensen lopen weg. Hoe moet je de veranderingen duiden? Wat is de kern van het probleem en welke oplossingen laten koplopers zien?

Met alle dynamiek, hoe blijft jullie organisatie ‘fit for the future’, veerkrachtig en duurzaam presteren? Hoe ontwikkelt een organisatie fit, grip en impact?

De leergang Moderne Bedrijfskunde biedt een learning journey met compacte teksten, video’s, een online simulatie game en podcasts over de achtergronden en toepassingsmogelijkheden van moderne bedrijfskunde.

Er is een interne analyse-instrument beschikbaar – met duidelijke instructies – die inzicht geeft in het huidige ontwikkelniveau van alle interne organisatiegebieden. De analyse geeft suggesties waar de organisatie versterkt kan worden en hoe je dit het beste kunt doen.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een modern bedrijfskundig perspectief ontwikkelen.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt beter kunnen inspelen op externe trends en ontwikkelingen.
 • Je wilt weten hoe de organisatie adequaat kan aansluiten op externe uitdagingen.
 • Je wilt performanceverbetering realiseren voor jezelf, je team en je organisatie.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor professionals en leidinggevenden met bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Doel van de opleiding

Kennismaken met  eigentijdse bedrijfskunde, opgewassen tegen de exponentieel versnellende economie. Deze is context-georiënteerd, kent een fasegewijze ontwikkeling, is waardegedreven, systemisch en interdisciplinair.

Studiekosten

Blended  €1.750,- 

Inclusief  Online leerplatform en persoonlijke studiebegeleiding of  praktijkadvies.

Blended coaching - studiebegeleiding

Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en een leermodule voor het schrijven een van adviesrapport.
Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen en een werkstuk waarin de deelnemer een advies uitbrengt over een intern vraagstuk. Beide toetsen wegen even zwaar.

Blended coaching - praktijkadvies

Indien je niet opgaat voor het onderwijstraject kunt je maximaal 5 uur adviestijd reserveren bij een praktijkcoach om te sparren over concrete vraagstukken in je organisatie, gerelateerd aan de thematiek van deze leergang. Als de mogelijkheden dit toelaten zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Zodoende ontstond een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering. Alleen al dit doorgronden geef je een grote voorsprong in dagelijkse praktijk van meningen, false facts, ambiguïteit en onzekerheid. 

Aan de hand van de Cubrix volgt een tour de horizon langs verschillende  bedrijfskundige domeinen, zoals leiderschap, strategie en peoplemanagement..

De verdieping vindt plaats op de externe en interne analyse en voor beide thema’s biedt SDO een ondersteunend instrument dat vrij ingezet kunnen worden. Support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van aNewSpring waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • Intern Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.