Leergang Persoonlijke Effectiviteit

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisplatform
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Ontwikkel je persoonlijke effectiviteit a.d.h.v. kernwaarden, drijfveren, leerstijl, vaardigheden (21th century skills), persoonlijke ambities en een waarderende leefstijl.

Persoonlijke effectiviteit

“Ken u zelve” stond op de poort van het tempelcomplex van Delphi in het Oude Griekenland. Het doet er namelijk toe wie je bent, wat je kunt, hoe je het zegt. Wij mensen zijn geen resources, geen productiefactoren, maar willen wel effectief bijdragen en relevant zijn. Bovendien is ieder individu zelf verantwoordelijk voor diens motivatie, veerkracht, vitaliteit en vakmanschap. Dat kan niemand anders voor je doen. Het zijn intrinsieke kwaliteiten, embodied qualities. 

Het is dus zinvol om onderhoud te plegen en aandacht te hebben voor de thema’s die in deze leergang aan de orde komen.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt jezelf effectief inzetten in complexe situaties vanuit zingeving en balans.
 • Je wilt meer zelfkennis en je bewustzijn ontwikkelen.
 • Je wilt je persoonlijk waardenprofiel kennen en kunnen reflecteren op jouw kernwaarden.
 • Je wilt vaardigheden ontwikkelen waarmee je effectiever kunt zijn.
 • Je wilt jouw missie en ambities aanscherpen.
 • Je wilt je verdiepen in een meer waarderende, meer dialogische communicatiestijl.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Professionals en leidinggevenden.

Doel van de opleiding

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Met aandacht voor waarden, drijfveren, leerstijlen, vaardigheden (21th century skills), persoonlijke ambities en een waarderende leefstijl.

Studiekosten

Kosten Programma 12 EC

 • Online     €    950,-
 • Blended coaching (A of B)     € 1.750,- 
 • Blended meetings (C)     € 2.150,- 

Blended Totaal (A+B+C)     € 3.250,- 

Blended coaching - studiebegeleiding

De coaches van SDO ondersteunen de deelnemers via online contact. 

Om de 12 ECTS af te ronden met een officieel HBO-certificaat biedt SDO oefententamens aan en begeleiding op het schrijven van het reflectieverslag.
Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen en een reflectieverslag waarin de deelnemer diens kwaliteiten evalueert. Beide toetsen wegen even zwaar.

Blended coaching - praktijkadvies

Indien je niet opgaat voor het onderwijstraject kunt je maximaal 5 uur coaching reserveren bij een praktijkcoach om te sparren over persoonlijke thema’s en loopbaan issues.
Als de mogelijkheden dit toelaten zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma

De learning journey start met een waarschuwing: een verhandeling over ons brein en de illusoire werking ervan op onze waarnemingen en reacties. Ingewikkelde zaken zijn lastig om scherp te zien, maar door effectief samen te werken kunnen we complexe uitdagingen aan.

Het tweede thema is de kennismaking met spiral dynamics en met de (theoretische) wereld van Graves, Wilber en Cornelis. Deze achtergrond biedt het fundament voor  jouw persoonlijke drijfveren en gerelateerde waardensystemen. Er wordt een waarde-assessment afgenomen die een persoonlijk waardenprofiel oplevert. Jouw reflectie kun je bespreken met een (e-)coach.
In de tweede les staan jouw leerstijl, je planningsvaardigheden en resultaatgericht werken centraal.
Het derde thema betreft Stephen Covey’s zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Na deze basis kan je deelnemen aan de virtuele  “Heroes’ Journey”, gefaciliteerd door sr. coaches van RedZebra. Hierin ervaren deelnemers hun (aangescherpte) persoonlijke missie, die een richtlijn vormt voor diens verdere ontwikkeling als mens en professional.

Dit inzicht is het resultaat van een driedaags proces dat onder meer geborgd wordt door de praktijken van appreciative inquiry, positieve psychologie en het werk van Tim Kelly (2009), “True purpose”.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van aNewSpring waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Waarden- en leerstijlenassessment Gedurende het leertraject staat een waarden- en een leerstijlenassessment ter beschikking. Het waardenprofiel is indicatief voor je leiderschapsvaardigheden.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.
 • BerichtenforumDialoog met deelnemers en experts.
 • Virtual workshop 2,5 dag retraite via online platform