Opleiding Proces-, Kwaliteit-, Lean- en Performancemanagement (voor VOMI en VOTOB)

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Opleidingen
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Organiseren en optimaliseren van primaire processen (analyse, ontwerp, verbetering en monitoring) door afstemming op strategische doelstellingen en integratie van beleidsambities.

Proces en kwaliteit

Voor doelgerichte en winstgedreven organisaties is het van groot belang dat de processen goed zijn ingeregeld. Dat maakt dat de organisatie beter, sneller en goedkoper kan produceren dan concurrenten. Procesmanagement is met name in het beheersingsparadigma het organisatiegebied dat het meest bijdraagt aan de performance van een organisatie.

Proces en kwaliteit wordt terecht vaak in één adem genoemd. Processen behoren een product of dienstverlening tot stand te brengen die aan specifieke kwaliteitsnormen voldoen.

Wat is nu kwaliteit? Wie bepaalt dat? De producent? De consument?

SDO hanteert ook hier een fasegewijze en contextueel georiënteerde interpretatie van procesmanagement en kwaliteit. 

Wij onderscheiden drie kwaliteitsgeneraties die congruent zijn met drie ideaaltypische organisatievormen:

 1. De aanpak van kwaliteitszorg in bureaucratische organisaties is voornamelijk gericht op de kwaliteit van het eindproduct, het voldoen aan vooropgestelde specificaties;
 2. Kwaliteitszorg in de rationele of winstgedreven organisaties is gericht op procesindicatoren, waardoor de efficiëntie en effectiviteit van de processen beoordeeld worden, die weer de gestelde eindkwalificaties genereren (proceskwaliteit).
 3. Professionele organisaties zijn gericht op de kwaliteit van de organisatie, de wijze waarop processen op elkaar zijn afgestemd en worden ondersteund. Deze benadering omvat nadrukkelijk ook de rol van de mens in de productie en dienstverlening, waardoor de ware integrale kwaliteitszorg in beeld komt.

In deze leergang komen alle bovengenoemde elementen aanbod, alsmede de achtergronden, tips & tricks en een aanpak hoe in dynamische en onvoorspelbare omgevingen een strategie tot stand komt.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt individuele en samengestelde processen kunnen analyseren, herontwerpen en verbeteren door de benaderingen vanuit verschillende disciplines (Lean, TOC, TQM, AI) te leren toepassen.
 • Je wilt je invloed van de toenemende complexiteit en fasegewijze ontwikkeling op de effectiviteit van processen doorgronden.
 • Je wilt de inspanningen vanuit procesmanagement, kwaliteitsmanagement, lean thinking en prestatiemanagement beter op elkaar afstemmen en waar mogelijk integreren..
 • Kortom, je wil processen kunnen optimaliseren en zodoende bijdragen aan de performanceverbetering van de organisatie.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor professionals en leidinggevenden met bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Doel van de opleiding

Het organiseren en optimaliseren van primaire processen (analyse, ontwerp, verbetering en monitoring) door afstemming op strategische doelstellingen en integratie van beleidsambities.

Studiekosten

Blended  opleiding€1.750,- 

Namens de overheid is een voucher ter waarde van € 700,- beschikbaar die na afloop verrekend wordt.

Inclusief :

 • online leerplatform
 • persoonlijke studiebegeleiding of praktijkadvies.

Blended coaching - studiebegeleiding

Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport over het optimaliseren van (kritische) processen.

Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen en de beoordeling van het  adviesrapport. Beide toetsen wegen even zwaar.

Blended coaching - praktijkadvies

Indien je niet opgaat voor het onderwijstraject kunt je maximaal 5 uur adviestijd reserveren bij een praktijkcoach om te sparren over concrete leiderschapsvraagstukken in je organisatie. Als de mogelijkheden dit toelaten zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma

De leergang start met de verschillende typen processen, zoals de primaire, de ondersteunend, de besturend en de veranderprocessen.

Het managen, het uitvoeren en beheren van processen heeft relaties met de domeinen ‘kwaliteitsmanagement’ en ‘performance management’. De interacties worden nader verkend en de thema’s worden verdiept.

Het analyseren van bestaande processen is van belang om processen in praktijksituaties beter in ogenschouw te kunnen nemen. Deze insteek is een opmaat voor leanmanagement, het voorkomen van iedere vorm van verspilling. Je leert processen te ontrafelen en figuurlijk weer te geven.

De module eindigt met een les over procesoptimalisatie volgens de Theory of Constraints (TOC) van Eli Goldratt en prestatiemanagement.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Berichtenforum Dialoog met deelnemers en experts.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraagsgewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.