Leergang Proces-, Kwaliteit-, Lean- en Performance management

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Leergang
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
18 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Leer hoe je het primaire proces kunt optimaliseren en afstemmen op de strategische doelstellingen en de integratie van beleidsambities.

Proces en kwaliteit
Voor doelgerichte en winstgedreven organisaties is het van groot belang dat de processen goed zijn ingeregeld. Dat maakt dat de organisatie beter, sneller en goedkoper kan produceren dan concurrenten. Procesmanagement is met name in het beheersingsparadigma het organisatiegebied dat het meest bijdraagt aan de performance van een organisatie. Processen behoren een product of dienst efficiënt tot stand te brengen die bovendien aan specifieke kwaliteitsnormen voldoen.

Wat is nu kwaliteit? Wie bepaalt dat? De producent? De consument? En hoe kun je verspilling terugdringen?

SDO hanteert ook hier een fasegewijze en contextueel georiënteerde interpretatie van procesmanagement,  kwaliteit en lean thinking. 
Wij onderscheiden drie ontwikkelniveaus die congruent zijn met drie ideaaltypische organisatievormen:

 1. In bureaucratische organisaties is voornamelijk gericht op de kwaliteit van het eindproduct, het voldoen aan vooropgestelde specificaties;
 2. Rationele of winstgedreven organisaties zijn met name gericht op effectiviteit waardoor zij sturen op  procesindicatoren
 3. Professionele organisaties zijn gericht op de kwaliteit van de organisatie, de wijze waarop processen op elkaar zijn afgestemd en worden ondersteund. Deze benadering omvat nadrukkelijk ook de rol van de mens in de productie en dienstverlening.

In deze leergang komen alle bovengenoemde elementen aanbod, alsmede de achtergronden, tips & tricks en een aanpak hoe in dynamische en onvoorspelbare omgevingen de strategische ambities tot stand komen.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wil Individuele en samengestelde processen kunnen analyseren, herontwerpen en verbeteren door de benaderingen vanuit verschillende disciplines (Lean, TOC, TQM, AI) te leren toepassen.
 • Je wil je invloed van de toenemende complexiteit en fasegewijze ontwikkeling op de effectiviteit van processen doorgronden.
 • Je wil de inspanningen vanuit procesmanagement, kwaliteitsmanagement, lean thinking en prestatiemanagement beter op elkaar afstemmen en waar mogelijk integreren.
 • Kortom, je wil processen kunnen optimaliseren en zodoende bijdragen aan de performanceverbetering van de organisatie.

Praktische informatie over deze leergang

Doelgroep

Professionals en leidinggevenden met procesverantwoordelijkheid

Leerdoelen

Organiseren en optimaliseren van primaire processen (analyse, ontwerp, verbetering en monitoring) door afstemming op strategische doelstellingen en integratie van beleidsambities.

Studiekosten

Blended  €1.750,- 

Inclusief  Online leerplatform en persoonlijke studiebegeleiding of  praktijkadvies.

Inhoud van de leergang

De leergang start met de verschillende typen processen, zoals de primaire, ondersteunende, besturende en de veranderprocessen.
Het managen, het uitvoeren en beheren van processen heeft relaties met de domeinen ‘kwaliteitsmanagement’, lean thinking en ‘performance management’. De interacties worden nader verkend en de thema’s worden verdiept.

Het analyseren van bestaande processen is van belang om processen in praktijksituaties beter in ogenschouw te kunnen nemen. Deze insteek is een opmaat voor leanmanagement, het voorkomen van iedere vorm van verspilling. Je leert processen te ontrafelen en schematisch weer te geven.

De leergang eindigt met een module over prestatiemanagement en procesoptimalisatie volgens  onder meer de Theory of Constraints (TOC) van Eli Goldratt.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemer kan zelf een casus inbrengen aan de hand waarvan de studiebegeleiding of praktijkbegeleiding plaatsvindt.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.