Leergang Strategie en Beleid (voor VOMI en VOTOB)

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Leer hoe je ambities kunt doorvertalen en door middel van strategie richting geeft aan praktische doelstellingen op de werkvloer

Context-gerelateerde strategie en beleid

Een organisatie ontwikkelt een strategie om daarin aan te geven hoe de organisatie haar doelen het best kan nastreven en hoe het haar voortbestaan voor de lange termijn waarborgt. Een impactvolle strategie is afgestemd op de complexiteit van de externe omgeving en houdt rekening met de interne mogelijkheden. De uiteindelijke strategie formuleert een adequaat antwoord op de grootste uitdaging waar de organisatie voorstaat en geeft aan welke capaciteiten moeten worden aangepast, welke procesinrichting en werkwijzen daarvoor nodig zijn.

Een strategie formuleren is een, maar zorgen dat het ook geëffectueerd wordt is net zo belangrijk. Vandaar dat de basis van prestatiemanagement en het doorvertalen van ambities naar praktische doelstellingen op de werkvloer aanbod komt.

Kortom, de leiding is verantwoordelijk voor de richting, de inrichting en de verrichtingen van de organisatie, en door middel van een strategie geven ze aan hoe ze dat gaan doen. 

In deze leergang komen alle bovengenoemde elementen aanbod, alsmede de achtergronden, tips & tricks en een aanpak hoe in dynamische en onvoorspelbare omgevingen een strategie tot stand komt.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt meer weten van de achtergronden van de belangrijkste theorieën en praktijken van strategieontwikkeling.
 • Je wilt inzicht in de wijzen waarop verschillende type strategieën in verschillende contexten ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden.
 • Je wilt nagaan welke type strategie het best bij jullie past.
 • Je wilt inzicht in de twee meest vormende krachten die jullie strategie beïnvloedt?
 • Je wilt inzicht in de verbindingen tussen identiteit, missie, visie, strategische doelstellingen en performanceverbetering.
 • Je wilt inzicht in de wijze waarop strategieontwikkeling tot stand komt in een complexe, onvoorspelbare omgeving
 • Kortom, je wil meer impact als ‘strateeg’ in de voorkomende contexten en situaties.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor professionals en leidinggevenden met bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Doel van de opleiding

Adequate organisatiestrategieën en beleid voor in een wereld van toenemende complexiteit. Met inzicht in de achtergronden, fundamenten, en vaardigheden om een strategie te formuleren en effectief te implementeren. Mede gebaseerd op casusmateriaal uit de eigen sector.

Studiekosten

Blended  €1.750,- 

Inclusief  Online leerplatform en persoonlijke studiebegeleiding of  praktijkadvies.

Blended coaching - studiebegeleiding

Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en een leermodule voor het schrijven een van adviesrapport.
Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen en een werkstuk waarin de deelnemer een advies uitbrengt over een intern vraagstuk. Beide toetsen wegen even zwaar.

Blended coaching - praktijkadvies

Indien je niet opgaat voor het onderwijstraject kunt je maximaal 5 uur adviestijd reserveren bij een praktijkcoach om te sparren over concrete vraagstukken in je organisatie, gerelateerd aan de thematiek van deze leergang. Als de mogelijkheden dit toelaten zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma

De leergang start met de geschiedenis van strategieontwikkelingen en biedt daarin een analyse van de managementboeken van McKinsey auteurs, beginnend bij Peter & Waterman (In search of Excellence, 1982) via verschillende boeken van Collins (o.a. Good to Great) tot uiteindelijk Laloux’ Reinventing organizations (2015).

De verschillende elementen passeren de revu, zoals de externe en interne analyse die input zijn voor de strategievorming, de contextsensitiviteit; de rol en invloed van missie, visie en kernwaarden; het meetbaar maken van ambities en de basis van performance management. Deelnemers ontwikkelen uiteindelijk inzicht in  de kwaliteiten en verbetermogelijkheden van de bestaande strategie.

In de loop van de leergang worden sector gerelateerd casusmateriaal toegevoegd.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van aNewSpring waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Interne Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteit en het ontwikkelniveau van de team/afdeling/organisatie en de potentiële verbeterpunten.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.