Leergang Veranderkunde

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Leergang
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
18 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

De effectiviteit van veranderen vergroten door oog te hebben voor de belangrijkste voorwaarden: veranderambitie, veranderstijl, verandervaardigheden.

Veranderkunde

De vraag staat centraal hoe organisaties zich adequaat kunnen aanpassen aan hun omgeving? Hoe je leidinggeeft aan verandertrajecten? Welke verandermethoden zich het best lenen binnen de omstandigheden?

In plaats van individuele verandermethoden te bestuderen – uit een breed repertoire van honderden methoden – is het effectiever het veranderproces te doorgronden. De Cubrix stelt dat er vier veranderambities zijn – vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren – die kunnen worden uitgevoerd in de veranderstijl van de op dat moment dominante organisatievorm.

Deze benadering start met een referentiepunt: een duidelijk beeld van de context, met name het niveau van complexiteit en de daarop aansluitende organisatievorm, gebaseerd op het meest dominante waardesysteem.  Dit bepaalt wat geoptimaliseerd kan worden, wat vitaal behoort te zijn, hoe heroriëntaties uitgevoerd kunnen worden, naar welk volgend niveau getransformeerd kan worden en wat dus ook buiten bereik ligt.

Inzicht in de dynamiek en veranderprocessen geven ook inzicht in de ontwikkeling van moderne organisatievormen, die sinds de boeken van Van Marrewijk (Cubrix – zicht op organisatieontwikkeling, 2011) en  van Frederick Laloux (Reinventing organisations, 2016) zo populair zijn geworden.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt veranderpatronen en transitieprincipes kunnen doorgronden, zodat je beter kunt inschatten welke veranderaanpak het meest effectief is.
 • Je wilt meer inzicht in de veranderambities en veranderstijlen en weten welke veranderaanpak geschikt is voor een bepaalde context en situatie.
 • Je wilt meer ervaring opdoen in het stellen van realistische veranderdoelen, de veranderaanpak kunnen ontwerpen, daarin een veranderstijl selecteren, toepassen en zo nodig aanpassen.
 • Je wilt collega’s coachen en begeleiden in verandertrajecten.
 • Kortom, je wil meer impact als veranderaar, met een beter gevulde en gestructureerde veranderportfolio.

Praktische informatie over deze leergang

Doelgroep

Professionals en leidinggevenden.

Leerdoelen

De effectiviteit van veranderen vergroten door oog te hebben voor de belangrijkste voorwaarden: veranderambitie, veranderstijl, verandervaardigheden.

Kennis

De student beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • organisatiekunde, waaronder de aanpak van verandermanagement
 • de veranderpatronen, cq de transitieprincipes
 • de verschillende veranderambities en veranderstijlen, samengevat in de Cubrix Transitiematrix
 •  bestaande verandermodellen interpreteren en plaatsen in de Cubrix classificatie van veranderambities en veranderstijlen.

Vaardigheden

De student is in staat 

 • vast te stellen welke veranderambitie en aanpak geschikt is voor een bepaalde context en situatie.
 • een veranderstijl te selecteren, toe te passen en zo nodig aan te passen.

Beroepsmatig handelen

De student is in staat 

 • te reflecteren op veranderdoelen, veranderaanpak, de planning, ontwerp en haalbaarheid van een veranderopgave, en dit project te becommentariëren.
 • op basis van een gegeven uitgangspositie de huidige veranderpraktijken te analyseren en te becommentariëren aan de hand van de opgedane kennis
 • de veranderpraktijk te duiden in het theoretisch kader.

Studiekosten

Kosten leergang (18 EC) € 3.950,- 
Indien stap-regeling: € 2.950,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching
 • Twee boeken

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkbegeleiding (certificaat voor deelname)

 • Coaching en advies  (max 8 uur)

Inhoud van de leergang

De leergang start met een verkenning van de geschiedenis van het vakgebied met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in ‘planned change’, verandermanagement in een gecontroleerde omgeving. 

Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen zo snel, en zelfs exponentieel, dat de geschiedenis weinig relevante methoden te bieden heeft. Door de aard van dynamische processen en complexe systemen beter te doorgronden zijn effectieve veranderstijlen ontwikkeld, onder meer afgestemd op de waardensystemen van Spiral Dynamics. 

Deze ontwikkelingen leverde uiteindelijk de Cubrix Transitiematrix op en daar leren deelnemers effectief mee werken.
De leergang wordt afgerond met een verkenning van een moderne, participatieve veranderaanpak, strength based change, gebaseerd op appreciative inquiry. Deze ontwikkeling maakt een transitie mogelijk van probleemoriëntatie naar potentieontwikkeling. Dit laatste heeft veel meer impact op performance.

Onderwijssupport
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • Twee boekenDe deelnemer kiest twee boeken en bespreekt beide met diens coach.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • BerichtenforumDialoog met deelnemers en experts.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.