Leergang Veranderkunde en bottom-up change

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Leergang
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
18 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Het toepassen van Cubrix Veranderkunde  – inclusief de dialogische vorm van bottom-up veranderen – op  maatschappelijk uitdagingen. 

De leergang veranderkunde combineert drie SDO-modulen:

 1. Cubrix Veranderkunde
 2. Veranderen in professionele organisaties
 3. Dialogische veranderprocessen – bottom-up change


Cubrix Veranderkunde

De vraag staat centraal hoe organisaties zich adequaat kunnen aanpassen aan hun omgeving? Hoe je leidinggeeft aan verandertrajecten? Welke verandermethoden zich het best lenen binnen de omstandigheden?

In plaats van individuele verandermethoden te bestuderen – uit een breed repertoire van honderden methoden – is het effectiever het veranderproces te doorgronden. De Cubrix stelt dat er vier veranderambities zijn – vitaliseren, optimaliseren, heroriënteren en transformeren – die kunnen worden uitgevoerd in de veranderstijl van de op dat moment dominante organisatievorm.

Deze benadering start met een referentiepunt: een duidelijk beeld van de context, met name het niveau van complexiteit en de daarop aansluitende organisatievorm, gebaseerd op het meest dominante waardesysteem.  Dit bepaalt wat geoptimaliseerd kan worden, wat vitaal behoort te zijn, hoe heroriëntaties uitgevoerd kunnen worden, naar welk volgend niveau getransformeerd kan worden en wat dus ook buiten bereik ligt.

Veranderen in professionele organisaties
In moderne organisatievormen zijn de professionals vaak ‘leading’ en zij worden daarbij ondersteund door dienstbare leiders. Hoe vindt verandering in dergelijke organisaties plaats? In deze leergang komen recente wetenschappelijke inzichten en de praktijk van koplopers samen.

Bottom-up veranderen
Op basis van waarderend onderzoek (appreciative inquiry) is een meer dialogische vorm van veranderen ontstaan die meer gericht is op het ontplooien van potentie en het optimaal gebruikmaken van diverse ervaringen en inzichten van meerdere stakeholders in het systeem. 

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt meer inzicht in de veranderambities en veranderstijlen en weten welke veranderaanpak geschikt is voor een bepaalde context en situatie.
 • Je wilt meer ervaring opdoen in het stellen van realistische veranderdoelen, de veranderaanpak kunnen ontwerpen, daarin een veranderstijl selecteren, toepassen en zo nodig aanpassen.
 • Je wilt kennis en ervaring opdoen om een bottom-up transformatieproces te faciliteren.
 • Je wilt collega’s coachen en begeleiden in verandertrajecten.
 • Kortom, je wil meer impact als veranderaar, met een beter gevulde en gestructureerde veranderportfolio.

Praktische informatie over deze leergang

Doelgroep

Blended 

 • Belanghebbenden en verantwoordelijken in de energietransitie in overheid en bedrijfsleven

Online (1-op1)

 • Projectleiders, professionals en leidinggevenden.

Leerdoelen

De effectiviteit van veranderen vergroten door oog te hebben voor de belangrijkste voorwaarden: veranderambitie, veranderstijl, verandervaardigheden.

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis op het gebied van

 • de veranderpatronen, cq de transitieprincipes
 • de verschillende veranderambities en veranderstijlen, samengevat in de Cubrix Transitiematrix
 • veranderen in professionele organisaties van complexe veranderopgaven
 • Dialogische veranderen (bottom-up change)

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • vaststellen welke veranderambitie en aanpak geschikt is voor een bepaalde context en situatie.
 • een benodigde veranderstijl selecteren, toepassen en zo nodig aanpassen.
 • waarderen onderzoeken en gebruik maken van de diversiteit van beschikbare perspectieven en ervaringen in een sociaal systeem.
 • een large scale event organiseren en faciliteren

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • reflecteren op veranderdoelen, veranderaanpak, de planning, ontwerp en haalbaarheid van een veranderopgave, en dit project analyseren en becommentariëren.
 • een verander opgaven vertalen in een effectieve (bottom-up) veranderaanpak.
 • functioneren in een living lab rondom complexe veranderopgaven.

Studiekosten

Kosten leergang (18 EC) € 3.950,- 
Indien stap-regeling: € 2.950,- 

Inclusief

SDO Kennisplatform
Online events  en verschillende bijeenkomsten in het kader van de energietransitie
Online coaching (studiebegeleiding of adviestrajecy
Twee boeken

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkbegeleiding (certificaat voor deelname)

 • Coaching en advies  (max 8 uur)

Inhoud van de leergang

De leergang start met een verkenning van de geschiedenis van het vakgebied met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in ‘planned change’, verandermanagement in een gecontroleerde omgeving. 

Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen zo snel, en zelfs exponentieel, dat de geschiedenis weinig relevante methoden te bieden heeft. Door de aard van dynamische processen en complexe systemen beter te doorgronden zijn effectieve veranderstijlen ontwikkeld, onder meer afgestemd op de waardensystemen van Spiral Dynamics. 

Deze ontwikkelingen leverde uiteindelijk de Cubrix Transitiematrix op en daar leren deelnemers effectief mee werken.
De leergang wordt afgerond met een verkenning van een moderne, participatieve veranderaanpak, strength based change, gebaseerd op appreciative inquiry. Deze ontwikkeling maakt een transitie mogelijk van probleemoriëntatie naar potentieontwikkeling. Dit laatste heeft veel meer impact op performance.

Onderwijssupport
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • Twee boekenDe deelnemer kiest twee boeken en bespreekt beide met diens coach.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • BerichtenforumDialoog met deelnemers en experts.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.