Leergang Waardengedreven Leiderschap (voor VOMI en VOTOB)

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Beoefenen van waardengedreven, context-georiënteerde en situatie-specifieke vormen van leiderschap.
Leer werken met de leiderschapsdriehoek:  interactie tussen persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden.

Waardengedreven leiderschap

Leidinggeven aan jezelf, een team of een hele organisatie vergt inzicht, houding en vaardigheden. Inzicht in de aard van de uitdaging en kennis van de situatie. Als je die mist is de kans op een adequate interventie gering. SDO hanteert een fasegewijze, context- georiënteerde  en waardengedreven benadering, de fundamenten voor een effectieve leiderschapsstijl.

Daarnaast spelen jouw vaardigheden, professionele houding en persoonlijke kenmerken een rol. De eerste kun je trainen en kenmerken kun je inzetten of compenseren. Meerdere  assessments maken deel uit van de opleiding, zodat je een beter inzicht ontwikkelt in jouw kracht en kwaliteiten.  

De  leergang Waarden gedreven Leiderschap biedt een learning journey met compacte teksten, meerdere assessments, webinar, video’s en podcasts, en interactieve coaching over de leiderschapsdriehoek en best passende leiderschapsstijlen.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt inzicht in de verschillende leiderschapsstijlen en welke het best bij jou past (waardengedreven leiderschap).
 • Je wilt inzicht in de invloed van externe uitdagingen op de meest passende leiderschapsstijl (contextueel leiderschap).
 • Je wilt inzicht in de aard van voorkomende situaties en de wijze waarop je hier op aan kan sluiten (situationeel leiderschap).
 • Je wilt optimaal leidinggeven vanuit jouw talent en potentie (persoonlijk leiderschap).
 • Kortom, je wil meer impact als leidinggevende in de voorkomende contexten en situaties.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor professionals en leidinggevenden met bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Doel van de opleiding

Beoefenen van waardengedreven, context-georiënteerde en situatie-specifieke vormen van leiderschap. Leren werken met de leiderschapsdriehoek:  interactie tussen persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden.

Studiekosten

Blended  €1.750,- 

Inclusief  online leerplatform en persoonlijke studiebegeleiding of praktijkadvies.

Blended coaching - studiebegeleiding

Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en een leermodule voor het schrijven een van adviesrapport.
Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen en een werkstuk waarin de deelnemer een advies uitbrengt over een intern vraagstuk. Beide toetsen wegen even zwaar.

Blended coaching - praktijkadvies

Indien je niet opgaat voor het onderwijstraject kunt je maximaal 5 uur adviestijd reserveren bij een praktijkcoach om te sparren over concrete vraagstukken in je organisatie, gerelateerd aan de thematiek van deze leergang. Als de mogelijkheden dit toelaten zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Deelnemers die voor deze optie kiezen ontvangen een certificaat van deelname.

Inhoud van het programma
De leergang start met de geschiedenis van 25 eeuwen leiderschap en verkent de rol, positie en betekenis van leiderschap in verschillende omstandigheden.

Op basis van een waardenassessment ontvang je een waardenprofiel waarop een coachingsgesprek volgt over je natuurlijke vaardigheden en kwaliteiten. Je leert werken met de leiderschapsdriehoek en leert de leiderschapskwaliteiten van de verschillende waardensystemen kennen. Welke horen bij jou en op welke  vaardigheden wordt in de praktijk een beroep gedaan?

Een verfijning van deze inzichten biedt het boek van prof. Ron Meyer en Ronald Meijers – Leadership agility. Zij introduceren een breed repertoire van leiderschapsstijlen die inspelen op de situationele diversiteit in organisaties.

Dit boek wordt door SDO beschikbaar gesteld en het ondersteunt vanuit het kennisplein.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van aNewSpring waardoor de meest moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • WaardenassessmentGedurende het leertraject staat een waardenassessment ter beschikking. Het biedt een waardenprofiel dat indicatief is voor je leiderschapsvaardigheden.
 • ZelfevaluatieTest gebaseerd op het gedachtegoed van leaderschap agility.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.