Kennisupdate Leiderschapsstijlen

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Leidinggeven aan jezelf, een team of een hele organisatie vergt inzicht, houding en vaardigheden. Inzicht in de aard van de uitdaging en kennis van de situatie. 

Leidinggeven 

Vanuit een fasegewijze en waardegedreven benadering van leiderschap volgen leiderschapsstijlen. Iedere stijl benadrukt de rol van omgevingscomplexiteit en de benadering en benodigde vaardigheden die daar het best op aansluiten. 

Voorts wordt de rol en verantwoordelijkheid van leiderschap geanalyseerd in het bredere verband.
Een verfijning van deze inzichten biedt het boek van prof. Ron Meyer en Ronald Meijers – Leadership agility. Zij introduceren een breed repertoire van leiderschapsstijlen die inspelen op de situationele diversiteit in organisaties.

Daarnaast spelen jouw vaardigheden, professionele houding en persoonlijke kenmerken een rol. De eerste kun je trainen en kenmerken kun je inzetten of compenseren. 

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt meer weten van de achtergronden van leiderschapsontwikkeling.
 • Je wilt inzicht in de wijzen waarop verschillende leiderschapsstijlen gerelateerd zijn aan de verschillende contexten en waardesystemen.
 • Je wilt inzicht in de verbindingen tussen identiteit, missie, visie, strategische doelstellingen en performanceverbetering.
 • Kortom, je wil beter leiding kunnen geven in de voorkomende contexten en situaties.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis van

 • de rol en betekenis van leiderschap
 • context gerelateerde en waardengedreven leiderschapsstijlen, zoals beschreven in de Cubrix 
 • situationele leiderschapsstijlen, zoals weergegeven door Meyers en Meijer
 • leiderschapsvaardigheden passend in de verschillende leiderschapsstijlen 
 • de ontwikkeling van leiderschap in verschillende organisatiestadia.

 

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • de theoretische concepten van contextueel en situationeel leiderschap duiden en positioneren in het bedrijfskundig discours.
 • onderzoeksresultaten van externe en interne analyses en doelstellingen van een organisatie duiden en koppelen aan de meest passende leiderschapsstijl.
 • leiderschapsstijlen te herkennen in concrete werk- en verandersituaties, een diagnose te stellen en aan te geven hoe dit beter kan.
 • in dialoog met een hoger geschikte leidinggevende ervaringen bespreken over leiderschapsstijl(en) en over concrete uitdagingen in de leiderschapspraktijk.

 

Professionele attitude
De deelnemer toont een positief kritische houding door zelfstandig 

 • met diens bovengeschikte een goed voorbereid professionele dialoog aan te gaan over diens leiderschapspraktijken
 • te reflecteren op het eigen gedrag en wijze van leidinggeven 
 • de leiderschapspraktijken van collega’s in de organisatie te evalueren.

 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een diagnose stellen op het gebied van waardengedreven en contextgerelateerde leiderschapsstijlen
 • tegenstellingen of probleemsituaties herkennen en observeren op het gebied van leiderschapsstijlen en deze in een analyse te verwerken 
 • een professionele dialoog voeren over concrete leiderschapspraktijken, alsmede op de voorbereiding ervan en de weergave en de reflectie daarop.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • 1 boek
 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Studiebegeleiding of Praktijkadvies

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 6 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een reflectieverslag.

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 3 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete leiderschapsvraagstukken in je organisatie. Als de mogelijkheden dit toelaten (Corona, aantal deelnemers) zijn life bijeenkomsten ook mogelijk.

Inhoud van het programma

De studievariant van deze kennismodule over besturing en leiderschap wordt getoetst door middel van een schriftelijke reflectie op je persoonlijke leiderschapsvaardigheden en een analyse van de meest geschikte leiderschapsstijl in verschillende contexten en situaties. In het essay toon je aan dat je inzicht hebt op de manier waarop je op een effectieve en resultaatgerichte manier leiding kunt geven aan medewerkers, door doelen te formuleren, middelen te faciliteren, de voortgang te bewaken en het samenwerken in de organisatie te bevorderen.

In de praktijkvariant gaan we in op de leiderschapssituatie aan de hand van de leiderschapsdriehoek.

 

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemers brengen eigen casussen in. Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.
 • GameThe Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.