Opleiding Leiderschap

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Opleiding
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het richten (bepalen van doelstellingen), inrichten (bepalen van werkwijzen) en verrichten (de oplevering van de beoogde performance) van een team, afdeling of organisatie.

Leiderschap is de positie van ‘leider’ hebben, de rol om richting te geven, de juist inrichting en ondersteuning  te organiseren en uiteindelijk de doelstellingen te realiseren (verrichtingen) en de kwaliteit of eigenschap dit ook effectief te kunnen.

Leadership is ‘getting things done through people’
~Mary Parker Follet, 1935

Na  de basiskwaliteiten en  sturingsmethoden volgen – in lijn met de fasegewijze en waardegedreven benadering van leiderschap – de leiderschapsstijlen. Iedere stijl benadrukt de rol van omgevingscomplexiteit en de benadering en benodigde vaardigheden die daar het best op aansluiten. 

Daarnaast spelen jouw vaardigheden, professionele houding en persoonlijke kenmerken een rol. De eerste kun je trainen en kenmerken kun je inzetten of compenseren. 

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt een modern bedrijfskundig perspectief op leiderschap ontwikkelen.
 • Je wilt kunnen beschikken over een degelijk fundament van relevante en moderne, in de praktijk bewezen methoden, instrument en werkwijzen.
 • Je wilt inzicht in de specifieke kwaliteiten van dienend leiderschap en andere leiderschapsstijlen.
 • Je wilt inzicht in de verbindingen tussen identiteit, missie, visie, strategische doelstellingen en performanceverbetering.
 • Je wilt weten hoe je effectief leiding kunt geven in complexe organisaties.
 • Kortom, je wil meer impact als ‘leidder’ in de voorkomende contexten en situaties.

Praktische informatie over deze opleiding

Doel van de opleiding

Kennis
De deelnemer beschikt over gevorderde kennis van

 • de rol en betekenis van leiderschap
 • context gerelateerde en waardengedreven leiderschapsstijlen, zoals beschreven in de Cubrix 
 • situationele leiderschapsstijlen, zoals weergegeven door Meyers en Meijer
 • leiderschapsvaardigheden passend in de verschillende leiderschapsstijlen 
 • de ontwikkeling van leiderschap in verschillende organisatiestadia.

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • de theoretische concepten van contextueel en situationeel leiderschap duiden en positioneren in het bedrijfskundig discours.
 • sturing geven aan operationele en tactische vraagstukken
 • onderzoeksresultaten van externe en interne analyses en doelstellingen van een organisatie duiden en koppelen aan de meest passende leiderschapsstijl.
 • leiderschapsstijlen herkennen in concrete werk- en verandersituaties, een diagnose stellen en aan geven hoe dit beter kan.
 • in dialoog met een hoger geschikte leidinggevende ervaringen bespreken over leiderschapsstijl(en) en over concrete uitdagingen in de leiderschapspraktijk.

Professionele attitude
De deelnemer toont een positief kritische houding door zelfstandig 

 • met diens bovengeschikte een goed voorbereid professionele dialoog aan te gaan over diens leiderschapspraktijken
 • te reflecteren op het eigen gedrag en wijze van leidinggeven 
 • de leiderschapspraktijken van collega’s in de organisatie te evalueren.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan

 • een diagnose stellen op het gebied van waardengedreven en contextgerelateerde leiderschapsstijlen
 • tegenstellingen of probleemsituaties herkennen en observeren op het gebied van leiderschapsstijlen en deze in een analyse te verwerken 
 • een professionele dialoog voeren over concrete leiderschapspraktijken, alsmede op de voorbereiding ervan en de weergave en de reflectie daarop.

Studiekosten

Blended opleiding (12 EC):  €1.750,-
Inclusief

 • online leerplatform
 • persoonlijke studiebegeleiding of praktijkadvies.

Deelnemer die hun STAP-budget inzetten betalen slechts € 750,–

Blended coaching voor studiebegeleiding of praktijkadvies

De deelnemer kiest voor een studiebegeleidingstraject of een adviestraject.

 Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport met een veranderaanpak.

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 5 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete leiderschapsvraagstukken in je organisatie. 

Inhoud van de opleiding

Leiders zijn in staat hun eigen innerlijke motieven te verbinden met veranderingen in de buitenwereld. Zij hebben een goed gevoel voor timing, ze herkennen kansen en hebben de gave anderen enthousiast te maken en te zorgen dat ze zich achter hun ideeën scharen.’ 

Manfred Kets de Vries, Fontainblau

SDO hanteert de Cubrix – een integraal bedrijfskundig raamwerk – als het theoretisch fundament voor moderne bedrijfskunde. Daardoor wordt nu ook leiderschap vanuit een fasegewijze, waardegeoriënteerde en contextspecifieke benadering bestudeerd en beoefend. 

SDO biedt een ondersteunend instrument voor een verdiepende analyse en support is beschikbaar voor duiding en analyse van de patronen die uit de analyse naar voren komen.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemers brengen eigen casussen in. Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Interne Analyse InstrumentGedurende het leertraject staat het interne analyse instrument ter beschikking. Het is een zelfevaluatie instrumenten die inzicht geeft in de kwaliteiten van bijvoorbeeld dienend leiderschap.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.