Opleiding Persoonlijke Effectiviteit

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Opleiding
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Ontwikkel je persoonlijke effectiviteit a.d.h.v. kernwaarden, drijfveren, leerstijl, jouw persoonlijke ambities (purpose) en kennismaken met een waarderende leefstijl.

Persoonlijke effectiviteit

“Ken u zelve” stond op de poort van het tempelcomplex van Delphi in het Oude Griekenland. Het doet er namelijk toe wie je bent, wat je kunt, hoe je het zegt. Wij mensen zijn geen resources, geen productiefactoren, maar willen wel effectief bijdragen, zinvol en relevant zijn. Bovendien is ieder individu zelf verantwoordelijk voor diens motivatie, veerkracht, vitaliteit en vakmanschap. Dat kan niemand anders voor je doen. Het zijn immers intrinsieke kwaliteiten, embodied qualities. 

Het is dus zinvol om onderhoud te plegen en aandacht te hebben voor de thema’s die in deze leergang aan de orde komen. Er zijn drie blokken:

Blok 1. Persoonlijke effectiviteit en persoonlijk leiderschap
Assessments geven inzicht waar je nu staat. Je maakt kennis met de achtergronden van bekende assessments zoals spiral dynamics en met de (theoretische) wereld van Graves, Wilber en Cornelis. Deze achtergrond biedt het fundament voor  jouw persoonlijke drijfveren en gerelateerde waardensystemen. Er worden twee waarde-assessments afgenomen die 1) een persoonlijk waardenprofiel oplevert, en 2) jouw leerstijlvoorkeuren, die je op basis van het voorgaande zelf moet beschrijven,

Blok 2. Ervaar je ‘purpose’
In een retraite van 2,5 dag in een klooster onderga je een proces dat de kans groot maakt dat je ook daadwerkelijk je ware doel en bestemming ervaart. Deze dagen worden unaniem als ‘verrassend en zeer waardevol’ ervaren, ook als je er sceptisch instapt. 
De ervaren coaches van Red Zebra Group begeleiden het proces. De verblijfskosten zijn in de prijs inbegrepen, maar daardoor is de prijs hoger dan de andere opleidingen van 12 EC’s.

Blok 3. Balanceren
De complexiteit en dynamiek in onze samenleving nemen toe, maar hoe bewaar je je rust, je eigenheid en behoud je je balans tussen inspanning en ontspanning.
Aan de hand van met name Heartmath en Mindfulness leer je in individuele of workshop sessies (afhankelijk van het aantal deelnemers) om stress en emoties te ‘managen’ en in het moment om te zetten in positieve energie en constructief gedrag. 
Hierdoor wordt het makkelijker om afstand te nemen, te herstellen, helder te denken, overzicht te krijgen en zinvol met situaties om te gaan. Je ontwikkelt een goede focus, creatief denken, zelfbewustzijn en heel veel veerkracht!   Vanuit kalmte en een positief gevoel en mindset zie je situaties heel anders dan wanneer je een ‘stress bril’ op hebt.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt jezelf effectief inzetten in complexe situaties vanuit zingeving en balans.
 • Je wilt meer zelfkennis en je bewustzijn ontwikkelen.
 • Je wilt je persoonlijk waardenprofiel kennen en kunnen reflecteren op jouw kernwaarden.
 • Je wilt vaardigheden ontwikkelen waarmee je effectiever kunt zijn.
 • Je wilt jouw missie en ambities aanscherpen.
 • Je wilt je verdiepen in een meer waarderende, meer dialogische communicatiestijl.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor de STAP-regeling
Alle professionals en leidinggevenden met tenminste HBO-toegangsniveau.

Voor de VOMI/VOTOB-regeling
Professionals en leidinggevenden met bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over basiskennis op het gebied van 

 • waarnemingspsychologie (illusoire effecten in complexe situaties), 
 • waardenleer (Spiral dynamics), 
 • leerstijlen (Vermunt , Cubrix), en 
 • leiderschapsvaardigheden (Covey)
 • Appreciative Inquiry – waarderend onderzoeken en daaraan gerelateerde facetten van de positieve psychologie
 • missie en purpose van mens en organisatie 


Vaardigheden
De deelnemer kan  

 • op deze basiskennis gevolgtrekking maken en reflecteren op het eigen leren, functioneren, leidinggeven en communiceren;
 • eigen waardensysteem en eigen leerstijl evalueren, waarbij deze reflecteert  op diens voorkeursstijl.
 • een retraite te ervaren uitmondend in het formuleren van een (eigen) doel


Professionele/persoonlijke attitude 
De deelnemer toont de positief kritische houding 

 • door het nemen van verantwoordelijkheid voor het behalen van zelf geformuleerde doelen en resultaten (resultaatgericht werken)
 • in het constructief omgaan met meningen van derden in het eigen functioneren
 • in samenwerking te reflecteren op de stappen uitmondend tot diens missie (purpose) en kernwaarden
 • de wijze waarop deze omgaat met feedback geven en ontvangen.

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan 

 • diens persoonlijk waardenprofiel en leerstijlenprofiel duiden.
 • werken aan diens Bildung, persoonlijke ontwikkeling
 • diens persoonlijke missie, visie en doelstellingen formuleren/construeren.
 •  

Studiekosten

Blended opleiding (12 EC):  €2.250,- (waarvan 500 euro verblijfkosten)
Inclusief

 • online leerplatform
 • retraite van 2,5 dag inclusief verblijf in een klooster
 • persoonlijke studiebegeleiding of praktijkadvies.

Studiebegeleiding en/of persoonlijk advies

 Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat.

Het examen bestaat uit een  meerdere reflectieverslagen en de bespreking ervan met coaches.

Persoonlijk traject
Naast een groepsbijeenkomst in het klooster hebben deelnemers recht op 5 uur bij een praktijkcoach om te sparren over concrete en persoonlijke ontwikkelvraagstukken. 

Inhoud van het programma

De learning journey start met een waarschuwing: een verhandeling over ons brein en de illusoire werking ervan op onze waarnemingen en reacties. Ingewikkelde zaken zijn lastig om scherp te zien, maar door effectief samen te werken kunnen we complexe uitdagingen aan.

Na de kennismaking met spiral dynamics volgt een gedeelte over Stephen Covey’s zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Na deze basis kan je deelnemen aan de virtuele  “Heroes’ Journey”, gefaciliteerd door sr. coaches van RedZebra. Hierin ervaren deelnemers hun (aangescherpte) persoonlijke missie, die een richtlijn vormt voor diens verdere ontwikkeling als mens en professional.

Dit inzicht is het resultaat van een driedaags proces dat onder meer geborgd wordt door de praktijken van appreciative inquiry, positieve psychologie en het werk van Tim Kelly (2009), “True purpose”.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Waarden- en leerstijlenassessment Gedurende het leertraject staat een waarden- en een leerstijlenassessment ter beschikking. Het waardenprofiel is indicatief voor je leiderschapsvaardigheden.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.
 • BerichtenforumDialoog met deelnemers en experts.
 • Virtual workshop 2,5 dag retraite via online platform