Opleiding Strategie en Beleid

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Opleiding
Studiebelasting
2 - 4 uur per week
Studiepunten
12 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Leer hoe je de informatie vanuit de externe context en van interne situaties combineert en formuleert tot concrete ambities  die – afgestemd op de gewenste toekomst en de in het verleden opgebouwde identiteit – de organisatie richting geeft (en alle werknemers voldoende houvast).

Context-gerelateerde strategie en beleid

Een organisatie ontwikkelt een strategie om daarin aan te geven hoe de organisatie haar doelen het best kan nastreven en hoe het haar voortbestaan voor de lange termijn waarborgt. Een impactvolle strategie is afgestemd op de complexiteit van de externe omgeving en houdt rekening met de interne mogelijkheden. De uiteindelijke strategie formuleert een adequaat antwoord op de grootste uitdaging waar de organisatie voorstaat en geeft aan welke capaciteiten moeten worden aangepast, welke procesinrichting en werkwijzen daarvoor nodig zijn.

Een strategie formuleren is een, maar zorgen dat het ook geëffectueerd wordt is net zo belangrijk. Vandaar dat de basis van prestatiemanagement en het doorvertalen van ambities naar praktische doelstellingen op de werkvloer aanbod komt.

Kortom, de leiding is verantwoordelijk voor de richting, de inrichting en de verrichtingen van de organisatie, en door middel van een strategie geven ze aan hoe ze dat gaan doen. 

In deze opleiding komen alle bovengenoemde elementen aanbod, alsmede de achtergronden, tips & tricks en een aanpak hoe in dynamische en onvoorspelbare omgevingen een strategie tot stand komt.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt meer weten van de achtergronden van de belangrijkste theorieën en praktijken van strategieontwikkeling.
 • Je wilt inzicht in de wijzen waarop verschillende type strategieën in verschillende contexten ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden.
 • Je wilt nagaan welke type strategie het best bij jullie past.
 • Je wilt inzicht in de twee meest vormende krachten die jullie strategie beïnvloedt?
 • Je wilt inzicht in de verbindingen tussen identiteit, missie, visie, strategische doelstellingen en performanceverbetering.
 • Je wilt inzicht in de wijze waarop strategieontwikkeling tot stand komt in een complexe, onvoorspelbare omgeving
 • Kortom, je wil meer impact als ‘strateeg’ in de voorkomende contexten en situaties.

Praktische informatie over deze opleiding

Doelgroep

Voor de VOMI/VOTOB-regeling
Professionals en leidinggevenden met bewezen affiniteit met het aanleggen en onderhouden van installaties ten behoeve van de (petrochemische) procesindustrie inclusief tankopslag en -vervoer.

Voor de STAP-regeling
Alle professionals en leidinggevenden met tenminste HBO-toegangsniveau.

 

Persoonlijke coaching wordt afgestemd op het kennis- en ambitieniveau van de deelnemer.

Doel van de opleiding

Adequate organisatiestrategieën en beleid voor in een wereld van toenemende complexiteit. Met inzicht in de achtergronden, fundamenten, en vaardigheden om een strategie te formuleren en effectief te implementeren. Mede gebaseerd op casusmateriaal uit de eigen sector.

Studiekosten

Blended  opleiding:  €1.750,-
Inclusief

 • online leerplatform
 • persoonlijke studiebegeleiding of praktijkadvies.

 

Studiebegeleiding of praktijkadvies

De deelnemer kiest voor een studiebegeleidingstraject of een adviestraject. 

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 12 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport met een veranderaanpak.
Het examen bestaat uit een meerkeuzetoets van 60 vragen. De beoordeling van het werkstuk en de toets wegen even zwaar.

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 5 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete strategische vraagstukken in je organisatie. 

Inhoud van het programma

De opleiding start met de geschiedenis van strategieontwikkelingen en biedt daarin een analyse van de managementboeken van McKinsey auteurs, beginnend bij Peter & Waterman (In search of Excellence, 1982) via verschillende boeken van Collins (o.a. Good to Great) tot uiteindelijk Laloux’ Reinventing organizations (2015).

De verschillende elementen passeren de revu, zoals de externe en interne analyse die input zijn voor de strategievorming, de contextsensitiviteit; de rol en invloed van missie, visie en kernwaarden; het meetbaar maken van ambities en de basis van performance management. Deelnemers ontwikkelen uiteindelijk inzicht in  de kwaliteiten en verbetermogelijkheden van de bestaande strategie.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalIn samenwerking met bedrijven van VOMI en VOTOB ontwikkelt SDO leermateriaal dat is afgestemd op specifieke uitdagingen in de sector.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • Game The Management Challenge is een internationaal vermaard simulatiespel waar je als team aan deelneemt. (optioneel)
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.