Kennisupdate Toepassingsgericht Onderzoek

Duur
1 jaar toegang online kennisplein
Vorm
Kennisupdate
Studiebelasting
1 a 2 uur per week
Studiepunten
06 ECTS
Certificatie
HBO certificaat of certificaat van deelname

Het verbeteren of aanpassen van bedrijfsprocessen vergt kritischanalytisch en synthetisch vermogen, en een methodische aanpak om van een hulpvraag uit te komen op een gedegen advies en oplossing.

De analyse van een bedrijfskritische situatie vergt bedrijfskundige kennis en inzicht en de benodigde kennis en inzicht in onderzoekstechnieken, zoals observerenproblematiseren en statistiek.
De analyse levert uiteindelijk een gedegen beleidsadvies in op in de vorm van een heldere presentatie, een beleidsnota of adviesrapport. Dit betekent dat deze module ook aandacht geeft aan de vorm, schrijfstijl en schrijfvaardigheid hoe je een onderzoeksverslag en de daarop gebaseerde adviezen en aanbevelingen helder kunt verwoorden.

Een ‘onderzoeksproject’ binnen het HBO Bedrijfskunde is een 

“planmatig opgezette reeks onderling samenhangende explorerende en analyserende (studie)activiteiten gericht op de oplossing van een van tevoren gedefinieerd, voor de beroepspraktijk relevant probleem, dan wel gericht op het verklaren van een van tevoren gedefinieerd fenomeen.

Afhankelijk van je startniveau passen operationele vraagstukken, eventueel problemen van tactische aard of vraagstukken met strategische implicaties.

 • Herken je jezelf hierin?
 • Je wilt beter onderscheid maken tussen feiten, meningen en duidingen.
 • Je wilt inzicht in hoe een goed onderzoek in elkaar zit.
 • Je wilt nagaan hoe je conclusies en onderzoeksresultaten kunt beoordelen.
 • Kortom, je wilt beter leren onderzoeken.

Praktische informatie over deze kennisupdate

Leerdoelen

Kennis
De deelnemer beschikt over basiskennis op het gebied van

 • methodologie en verklaringsmodellen
 • beschrijvende statistiek
 • structuur en schrijfstijl van een adviesrapport

Vaardigheden
De deelnemer kan

 • bestaande rapporten op hun merites beoordelen 
  1. in hoeverre het feitencomplex op procesniveau is onderbouwd met observaties 
  2. in hoeverre het feitencomplex congruent is met de doelstelling en adviesvraag
  3. in hoeverre de probleemstelling en probleemanalyse een complete verklaring is van het feitencomplex
 • op basis van basiskennis
  1. een bedrijfskundige verklaring beoordelen
  2. beschrijvende statistische overzichten te creëren en deze interpreteren
  3. een globale onderzoeksopzet ontwerpen
 • in de context van gelijke belangen tussen afdelingen schriftelijk en/of mondeling overtuigen.

 

Professionele attitude
De deelnemer toont een positief kritische houding door zelfstandig

 • tegenstellingen of probleemsituaties te herkennen en te observeren op het gebied van werkprocessen en daarop een actie te ondernemen
 • effecten van adviezen te toetsen aan goed werkgeverschap, nabuurschap en ondernemerschap, gebruik makend van ethische beginselen en ecologische effecten 
 • de informatiebehoefte te bepalen en op zoek te gaan naar deze informatie over om een redenering kloppend te maken dan wel een bewering te onderbouwen

 

Beroepsmatig handelen
De deelnemer kan een

 • bestaande rapporten op hun merites beoordelen 
 • diagnose beoordelen op procesniveau
 • een plan van aanpak beoordelen en verbeteren
 • hypothese stellen om processen te verbeteren.

Studiekosten

Kosten kennisupdate (6 EC) € 990,- 

Inclusief

 • Online kennisplatform
 • Online events (of life)
 • Online coaching

Optie A: Studiebegeleiding voor vrijstelling (certificaat)

 • Examentraining, werkstukbegeleiding en beoordeling

Optie B: Praktijkadvies (certificaat voor deelname)

 • Coaching en sparren  (3 uur)

Studiebegeleiding of praktijkadvies

Onderwijs
Een docent van SDO ondersteunt de deelnemers via online contact om de 6 ECTS af te kunnen ronden met een officieel HBO-certificaat. Er zijn oefententamens beschikbaar en en begeleiding op het schrijven van een adviesrapport met een veranderaanpak.

 

Adviestraject
Deelnemers hebben recht op 3 uur adviestijd bij een praktijkcoach om te sparren over concrete vraagstukken in je organisatie. 

Inhoud van de kennisupdate

Je leert stap-voor-stap de fasen van een goed onderzoek, te beginnen met de aanleiding. Dit behoort een feitenrelaas te zijn: wat is er precies gebeurd? Hoe vaak kwam het voor? Wie had er last van? etc. Wat zou er nu kunnen gebeuren als er niet wordt ingegrepen? In welke mate is nu sprake van een bedrijfskritische situatie?

Om het beeld aan te scherpen is een heldere beschrijving nodig van de doelstellingen van de organisatie, of tenminste van de opdrachtgever.  Uit het voorgaande wordt nu een beleid- of adviesvraag geformuleerd en smart gemaakt. Als opdrachtnemer /onderzoeker moet je immers weten wanneer je succesvol je project hebt afgerond.

In de analysefase stel je het probleem: welke factoren verklaren de voorgaande gebeurtenissen en welke factoren spelen mogelijk een rol bij de duurzame oplossing van het probleem?

Als onderzoeker kun je nu de informatiebehoefte vaststellen. Als je alles al weet weet je ook het antwoord op de adviesvraag en is geen onderzoek nodig.

Als de verklaring nog niet rond is is aanvullend onderzoek nodig en daartoe worden nu de onderzoeksvragen geformuleerd en een onderzoeksopzet ontworpen die tot betrouwbare antwoorden zal leiden.

Nu hebben we het zogenaamde plan van aanpak.

In de onderzoeksfase worden de onderzoeksvragen beantwoord, waarna de conclusies getrokken kunnen worden en de beleidsvraag beantwoord.

In het rapport maak je een verslag van dit project.

Online onderwijs
SDO maakt gebruik van het leerplatform van Paragin waardoor moderne leervormen ter beschikking staan. Het studiemateriaal is fraai en functioneel vormgegeven en faciliteert alle leerstijlen. Een berichtenforum staat open voor uitwisseling met collega-deelnemers en de experts van SDO.

Het kennisplein staat 365 dagen open en de toegankelijkheid kan eenvoudig verlengd worden. 

Het studiemateriaal omvat de volgende elementen:

 • Learning journeyEen logische reeks leermiddelen ter ondersteuning van de leerdoelen.
 • CasusmateriaalDe deelnemer brengen hun eigen casus in.
 • WebinarEen virtuele presentatie van het thema door een kerndocent, met mogelijkheid vragen te stellen.
 • OefenvragenEr is een memotrainer beschikbaar waardoor je vraaggewijs de leerstof verkent en je kennisniveau borgt.
 • Video en podcastHet studiemateriaal wordt ondersteunt met video’s en podcasts.