Download GEB2.0

Hier kunt u de brochure downloaden van het GEB 2.0 project.

 

We leveren een succesvol gedragen gebiedsbesluit en goed opgeleide teams van professionals die energietransities zelf kunnen uitvoeren, dus ook in andere wijken binnen de gemeenten.
De leergang, de bottom-up procesbegeleiding, de coaching, de projectbijeenkomsten en het leerplein vormen tezamen een supportsysteem voor de professionals werkzaam in de energietransitie.