STAP budget

STAP-budget voor professionals

Inspireren als Barack Obama? Innoveren als Elon Musk? De wereld mooier maken als Boyan Slat?

Durf te dromen, maar zet wel die eerste stap!

SDO Hogeschool heeft een waaier aan programma’s samengesteld waarmee jij nog succesvoller wordt in jouw professionele en persoonlijke leven.

De overheid stelt € 200 miljoen beschikbaar om iedere burger de kans te geven zijn of haar dromen te verwezenlijken.
SDO Hogeschool is een van geselecteerde organisaties waar jij kan profiteren van deze kans. Elke kennisupdate, opleiding of leergang komt in aanmerking voor een subsidie van € 1.000 per jaar. Sommige modules zijn daardoor kosteloos.

 

Wie komen ervoor in aanmerking?

  • Leeftijd: je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Financiering: je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijsfinanciering.
  • Verzekering: je bent een EU-burger of een familielid  én je bent in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan de aanvraag ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen.
  • Werk: je bent in loondienst, ondernemer of werkzoekende (in Nederland).
  • Budget: je hebt dit jaar nog geen STAP-budget ontvangen en er is vanuit de overheid nog budget beschikbaar.
  • Start:je programma start minimaal 4 weken na je subsidieaanvraag en uiterlijk binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden.

Klik hier voor de volledige lijst van modules. Selecteer het thema en het type opleiding.

Alle modules zijn up-to-date en praktisch relevant en door NVAO erkend en geaccrediteerd.

Deelnemers hebben de keuze tussen studiebegeleiding of praktijkadvies. De eerste geeft, mits goed afgerond,  recht op vrijstelling bij het volgen van een bacheloropleiding en voor de tweede ontvang je een certificaat van deelname.

Studieadvies

Heb je nog vragen of wil je sparren welk leertraject het beste past, bel naar 085 -130 35 30 of stuur een mail naar  info@sdo-opleidingen.nl voor een (online) afspraak.

Aanmelden

Aanmelden gaat eenvoudig. Download het aanmeldformulier en geef daarin aan welke opleiding je wenst. Stuur dit naar ons op:  info@sdo-opleidingen.nl

Na uw aanmelding, ontvangt u van ons binnen enkele dagen een aanmeldbewijs en voorinschrijving. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet u dit aanmeldbewijs uploaden op www.uwvstap.nl op de dag dat de nieuwe tranche weer open staat. Wees er vlot bij want de ervaring leert dat het beschikbare bedrag snel is uitgeput. De thans bekende data zijn:

  • 1 juli 2022, vanaf 10 uur
  • 1 september 2022
  • 1 november 2022

Het UWV verwacht wel een daadwerkelijke een inspanning, anders wordt het bedrag teruggevorderd. Deelnemers dienen minstens 80% van de contacturen aanwezig te zijn.